Toiminnot

Ortodoksisen kirkon jäseneksi liittyminen

Kohteesta Ortodoksi.net

Jos haluat liittyä jäseneksi ortodoksiseen seurakuntaan ja Suomen ortodoksiseen kirkkoon, sinun tulee ottaa aina aluksi yhteys lähimpään ortodoksiseen kirkkoherranvirastoon. Jokaisen tulee kuulua oman kotikuntansa alueen ortodoksiseen seurakuntaan.

Ortodoksisen kirkon jäseneksi voi tulla jollakin seuraavista tavoista:

1. Tavallisimmin ortodoksisen kirkon jäseneksi tullaan kasteen ja mirhavoitelun mysteerioitten (sakramenttien) kautta. Kastettavat voivat olla sekä lapsia että aikuisia. Aikuisille annetaan ennen kasteen ja mirhalla voitelun mysteerioita (sakramentteja) tarvittaessa opetusta ortodoksisesta uskosta. Kastettavalla on kasteessa mukana aina kummi eli risti-isä tai ristiäiti.

2. Aikaisemmin muussa kristillisessä kirkossa tai yhteisössä oikein kastetut tulevat Suomen ortodoksisen kirkon jäseniksi tutustumalla ortodoksiseen uskontoon ja tunnustamalla kirkon uskontunnustuksen. Heitä ei kasteta uudelleen, mutta he osallistuvat tarvittaessa, mikäli sitä ei ole aikaisemmin tehty, mirhalla voitelun mysteerioon.

3. Kirkon jäsenyydestä eronnut voi liittyä uudelleen kirkkoon. Liittyminen edellyttää yhteydenottoa ortodoksiseen kirkkoherranvirastoon. Aikuiselle annetaan tarvittaessa ortodoksista opetusta.

Ortodoksisen kirkon jäsenellä on oikeus päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista sekä seurakunnan palveluista ja toiminnasta. Jäsenellä on äänioikeus seurakunnallisissa vaaleissa. Seurakunnan jäsenellä on oikeus toimia kummina.

Ota siis yhteyttä ortodoksiseen kirkkoherranvirastoon. Yhteystiedot löydät puhelinluettelosta tai kirkon internetsivuilta.

Katso myös: