Toiminnot

Ortodoksisen uskon tarkka esitys III (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kansi
Pyhä Johannes Damaskolainen: Ortodoksisen uskon tarkka esitys III
Suomennos: Johannes Seppälä
Kreikankielinen alkuteos: Εκδοσις Ακριβης της Ορθοδοξου Πιστεως
ISBN: 951-95895-6-2
Julkaisija ja kustantaja: Ortokirja
Julkaisupäivämäärä: 1987
Sivumäärä: 124 sivua
Koko: 190 x 115 mm
Sidos: Nidottu / pehmeäkantinen

Takakannen teksti:

Kirjoittaessani näitä sanoja Johannes Damaskolaisen Ortodoksisen uskon tarkka esitys -teoksen kolmanteen suomeksi julkaistavaan osaan on edessäni tämän kristikunnan suuren teologin ikoni. Siihen hänet on kuvattu piirtämään varmalla ja tarkalla kädellä yksityiskohtaista ja selkeää sanallista ilmaisua kristinuskon keskeisimmästä sisällöstä. Tuo ikoni on Juudean autiomaassa elävän Sabbas Pyhitetyn luostarin igumenin hiippakunnalleni ja minulle antama lahja ja siunauksen näkyvä ilmentymä, siellä äskettäin maalattu. Tuolla autiomaan keskellä olevassa paikassa eli ja kilvoitteli aikoinaan hän, joka jätti jälkimaailmalle tämän arvokkaan kirjallisen aarteen, josta myös me suomalaiset kristityt nyt pääsemme osallisiksi.

Niin kuin tuon luostarin viereisen puron vesi virtaa virkistävänä ja elävöittävänä, niin myös Johannes Damaskolaisen kristologinen ajattelu voi uudistaa ja elävöittää meidänkin ajatteluamme silloin, kun haluamme keskittyä opin ydinkysymyksiin. Niin kuin erämaan tuulissa hiekka ja pöly voi peittää kasvavan luonnon alleen, niin meidänkin tietoisuudessamme voi jotakin alkuperäistä ja korvaamatonta hämärtyä ja peittyä aikakausien tuomien kerrostumien alle. Siksi on hyvä palata tämän kirjan kautta siihen aikaan, jota Johannes Damaskolainen eli, siihen tietoon, jonka hän raamatullisesta opinsisällöstä, kirkolliskokousten määrittelyistä ja isien opetuksesta kokosi yhteen ja jota hän selkeytti ilmaisun osalta ja opetti taidollaan.

Teoksen kääntäminen suomeksi on ollut vaativa työ, joka ansaitsee kiitoksen. On merkittävää, että tämä painavaa teologiaa sisältävä kirja on julkaistu, ja itse kullekin meistä on välttämätöntä, että luemme sitä. Voimme virkistyä siitä niin kuin kirkkaan puron vedestä.

Oulun metropoliitta Leo

Sisällysluettelo

 • I Jumalallisesta armotaloudesta, meidän huolenpidostamme ja meidän pelastuksestamme
 • II Sanan sikiämisen ja Hänen jumalallisen lihaksitulemisensa tavasta
 • III Kahdesta luonnosta monofysiittejä vastaan
 • IV Keskinäisen vaikuttamisen tavasta
 • V Luontojen lukumäärästä
 • VI Koko jumalallinen luonto yhdistyi yhdessä persoonassaan koko ihmisluontoon eikä sen osaan
 • VII Jumalan Sanan yhdestä yhdistetystä persoonasta
 • VIII Niille, jotka sanovat, että Herran luonnot kuuluvat mitattaviin suureisiin
 • IX Vastaus väitteeseen, ettei ole persoonatonta luontoa
 • X Trishagionista eli kolmipyhäveisusta
 • XI Ulkomuodossa ja ja henkilössä havaittavasta luonnosta ja erilaisuudesta, yhdistymisestä ja lihaksitulemisesta ja siitä, kuinka sanat "Jumalan Sanan yksi lihaksitullut luonto" on käsitettävä
 • XII Pyhä Neitsyt on Jumalansynnyttäjä
 • XIII Molempien luontojen ominaisuuksista
 • XIV Herramme Jeesuksen Kristuksen tahdoista ja vapaasta tahdosta
 • XV Herramme Jeesuksen Kristuksen toiminnoista eli energioista
 • XVI Niille, jotka sanovat: Jos ihmisellä on kaksi luontoa ja toimintaa, on Kristuksen kohdalla puhuttava kolmesta luonnosta ja yhtä monesta toiminnasta
 • XVII Herran lihan luonto ja tahto ovat jumaloituneet
 • XVIII Vielä tahdoista ja tahdon vapaudesta, mielistä, tiedoista ja viisauksista
 • XIX Jumalihmisen toiminnasta
 • XX Luonnollisista ja normaaleista kärsimyksistä
 • XXI Tietämättömyydestä ja orjuudesta
 • XXII Varttumisesta
 • XXIII Pelosta
 • XXIV Herran rukouksesta
 • XXV Omaksi ottamisesta
 • XXVI Herran ruumiin kärsimyksestä ja Hänen jumaluutensa vapaudesta kärsimyksestä
 • XXVII Siitä, että Sanan jumaluus ei eronnut sielusta ja ruumiista Herran kuolemassakaan ja että persoona pysyi yhtenä
 • XXVIII Turmeluksesta ja katoavaisuudesta
 • XXIX Tuonelaan laskeutumisesta