Toiminnot

Pandektes (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Munkki Antiokos: Pandektes - 130 lukua Herran käskyjä selityksineen ja niihin liittyvine opetuksineen
Kreikankielinen alkuteos: ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΡΑ'
Suomennos: Johannes Seppälä
Saatesanat: Munkki Serafim
ISBN: 951-9468-93-5
ISSN: 0365-2048
Julkaisija ja kustantaja: Valamon luostari
Julkaisupäivämäärä: 2002
Sivumäärä: 362
Koko: 215 x 132 mm
Sidos: Sidottu / kovakantinen

Kustantajan esittely:

Pyhä Antiokos eli Palestiinassa 600-luvun levottomina aikoina. Persialaiset valloittivat maan ja monia luostareita asukkaineen tuhottiin. Niinpä myös igumeni Eustatios ja hänen veljestönsä joutuivat luostarin hävityksen jälkeen kodittomiksi ja vaelsivat paikasta toiseen. Koska heillä ei enää ollut kirjoja, Antiokos laati ystävilleen helposti mukana kannettavan tiivistelmän koko Raamatusta. PANDEKTES, "kaikenkattava", sisältää 130 aiheen mukaan jaoteltua lukua. Antiokos kohdistaa kuitenkin sanansa myös opetusta tarvitseville aloitteleville kilvoittelijoille. Hänen eettiset ohjeensa jättivät pysyvän jäljen Bysantin hengelliseen elämään ja ne käännettiin myös latinaksi. Tämän päivän kilvoittelijoillekin ne tarjoavat oivaa hengellistä matkaevästä.

Sisällysluettelo

 • SAATTEEKSI (munkki Serafim)
 • ESIPUHE
 • ABBA SABBAKSEN LAVRAN PYHIEN ISIEN KOHTALOSTA
  • Kirje Galatian Ankyran kaupungin Attalinen luostarin igumenille Eustatiokselle
 • JOHDANTO
 • PANDEKTES ELI 130 LUKUA HERRAN KÄSKYJÄ SELITYKSINEEN JA NIIHIN LIITTYVINE OPETUKSINEEN
  • 1. Uskosta
  • 2. Toivosta
  • 3. Aterioimisesta
  • 4. Vatsanpalvonnasta
  • 5. Juopumuksesta
  • 6. Pidättyvyydestä
  • 7. Paastosta
  • 8. Rahanhimosta
  • 9. Lahjuksista
  • 10. Saituudesta
  • 11. Lainaamisesta
  • 12. Koroista
  • 13. Ahneudesta
  • 14. Turhasta vaivannäöstä
  • 15. Maailman rakastamisesta
  • 16. Röyhkeydestä
  • 17. Naisten karttamisesta
  • 18. Laulajanaisten välttämisestä
  • 19. Haureudesta
  • 20. Siveydestä
  • 21. Neitsyydestä
  • 22. Harkitsemattomuudesta
  • 23. Vihasta
  • 24. Suuttumisesta
  • 25. Murehtimisesta
  • 26. Välinpitämättömyydestä
  • 27. Toivottomuudesta
  • 28. Napinasta
  • 29. Panettelusta
  • 30. Juoruilemisesta
  • 31. Moittimisesta
  • 32. Niskoittelusta
  • 33. Turhanpuhumisesta
  • 34. Turhasta touhuamisesta
  • 35. Ylenkatseesta
  • 36. Laiskuudesta
  • 37. Vallanpitäjien kanssa riitelystä
  • 38. Tottelemattomuudesta
  • 39. Kuuliaisuudesta
  • 40. Sortamisesta
  • 41. Varastamisesta
  • 42. Valheesta
  • 43. Turhan kunnian tavoittelemisesta
  • 44. Ylpeydestä
  • 45. Ylemmyydentunteesta
  • 46. Omahyväisyydestä
  • 47. Halveksimisesta
  • 48. Pilkkaamisesta
  • 49. Tuomitsemisesta
  • 50. Syntiin viettelemisestä
  • 51. Ei pidä soimata, vaan mieluummin tulla soimatuksi
  • 52. Pahaa ei pidä maksaa pahalla
  • 53. Ei pidä kantaa kaunaa
  • 54. Ei saa pitää ketään vihollisena
  • 55. Ei pidä kadehtia
  • 56. Ei pidä riidellä
  • 57. Ei pidä vihata
  • 58. Ei pidä olla vahingoniloinen
  • 59. Toisten kanssa iloitsemisesta
  • 60. Ei pidä tuottaa kenellekään murhetta
  • 61. On tarkattava itseään
  • 62. Hyödyllisestä puheesta
  • 63. Ei pidä vannoa
  • 64. Salaisuuden säilyttämisestä
  • 65. Ei pidä olla puhelias väärään aikaan
  • Rakas isä Eustatios!
  • 66. Totuudesta
  • 67. Nuhtelemisesta
  • 68. Nuhteiden vastaanottamisesta
  • 69. Häveliäisyydestä ja häpeästä
  • 70. Nöyryydestä
  • 71. On annettava lähimmäiselle anteeksi
  • 72. On rukoiltava toisten puolesta, myös vihollisten
  • 73. Ei pidä etsiä omaa etuaan
  • 74. Ei pidä himoita mitään
  • 75. Oikein tuomitsemisesta
  • 76. Oikeista mitoista
  • 77. Katumuksesta
  • 78. Kärsivällisyydestä
  • 79. Taistelusta
  • 80. Yksimielisyydestä
  • 81. Ajatuksista
  • 82. Kurituksesta
  • 83. Neuvoista
  • 84. Unista
  • 85. Alakuloisuudesta ja epäilystä
  • 86. Vaivannäöstä
  • 87. Uutteruudesta
  • 88. Toisten palvelemisesta
  • 89. Omistamattomuudesta
  • 90. Murheesta
  • 91. Kaikella on aikansa
  • 92. Toisten kärsimysten jakamisesta
  • 93. Ei saa erotella ihmisiä
  • 94. On asuttava yhdessä Jumalaa pelkäävien kanssa
  • 95. Ei pidä nauraa
  • 96. Lähimmäisen rakastamisesta
  • 97. Vieraanvaraisuudesta
  • 98. Köyhistä huolehtimisesta
  • 99. Vierailemisesta hädässä olevien luona
  • 100. Ei pidä panna toivoa ihmiseen
  • 101. Ei saa luottaa omiin voimiinsa
  • 102. Pitää karttaa maailmallisia ihmisiä
  • 103. Vaikenemisesta
  • 104. Valvomisesta
  • 105. Ylistämisestä
  • 106. Rukouksesta
  • 107. Synnintunnosta
  • 108. Vanhempien kunnioittamisesta
  • 109. Vanhusten kunnioittamisesta
  • 110. Pitkämielisyydestä ja pikavihaisuudesta
  • 111. Esimiehistä
  • 112. Maailmasta luopumisesta
  • 113. Kuuliaisuudesta
  • 114. Käskyjen noudattamisesta
  • 115. Sävyisyydestä
  • 116. Pitää kestää vääryyttä mutta ei harjoittaa sitä
  • 117. Kiittämisestä
  • 118. Jumalasta iloitsemisesta
  • 119. Ei pidä olla huolissaan aineellisesta
  • 120. Esikoislahjoista
  • 121. Sovituksesta
  • 122. Piispuudesta
  • 123. Pappissäädystä
  • 124. Pappien kunnioittamisesta
  • 125. Tulevan odotuksesta
  • 126. Jumalan kutsusta
  • 127. Jumalan pelosta
  • 128. Jumalan rakastamisesta
  • 129. Lapseksi ottamisesta
  • 130. Taivasten valtakunnasta
 • RUKOUS JA SYNNINTUNNUSTUS