Toiminnot

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus on Suomen ortodoksisen kirkon ja sen kolmen hiippakunnan (Karjalan hiippakunnan, Helsingin hiippakunnan ja Oulun hiippakunnan) yhteinen hallintoelin, jonka toimipaikka on Kuopiossa.

Kirkollishallitukseen kuuluu kolmen hiippakuntapiispan lisäksi neljä valittua jäsentä, joista yhden tulee olla pappi ja yhden juristi.

Eräät kirkollishallituksen kanslian virkamiehet toimivat kirkollishallituksen istunnoissa asioiden esittelijöinä.

Marraskuussa 2010 kirkolliskokous valitsi kirkollishallituksen jäseniksi seuraavat:

Kirkollishallituksen sihteerinä toimii kirkollishallituksen kanslian virkamies, FM Harri Tajakka.

Kirkollishallituksen toimikausi on sama kuin nykyisen kirkolliskokouksen eli se päättyy vuoden 2013 uuteen kirkolliskokoukseen.

Hannu Pyykkönen