Toiminnot

Uskontoantropologia

Kohteesta Ortodoksi.net

Uskontoantropologiasta oppiaineena on Helsingin yliopiston sivuilla sanottu seuraavaa:

Luokka sisältää nk. luonnonkansojen sekä kirjoituksettomina tunnettujen kansojen uskontoa koskevaa tutkimusta. Myös muinaissuomalaista uskontoa käsittelevät teokset sijaitsevat tässä osastossa.

Wikipedia määrittelee oppiainetta seuraavasti:

Uskontoantropologiassa tutkitaan laaja-alaisesti uskontoa ja uskontoja kulttuurisina ilmiöinä, esimerkiksi uskontojärjestelmiä, uskonnon harjoittamista ja uskonnon merkitystä yhteisön ja yksilön elämässä. Uskontoantropologiaa on usein vaikea erottaa muista uskontotieteen aloista, kuten uskontohistoriasta, uskontososiologiasta, uskontopsykologiasta ja uskontofenomenologiasta. Kauan tärkeimpänä erottavana piirteenä on ollut vieraiden, "toisten" uskontojen tutkiminen.

HAP