Toiminnot

Bysantin hengellistä terapiaa Kainuussa

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 9. joulukuuta 2009 kello 14.12 – tehnyt Hannu (keskustelu | muokkaukset)
Kirjan kansi
Pentti Hakkarainen, Jarmo Hakkarainen, Sakari Honkamaa, Veijo Koivula, Juha Riikonen:
Bysantin hengellistä terapiaa Kainuussa – Isä Pentti Hakkaraisen ajatuksia kirkosta hengellisestä kasvusta ja kulttuurista
ISBN 978-952-92-6404-9
Julkaisija ja kustantaja: Kajaanin ortodoksinen seurakunta
Julkaisupäivämäärä: syksyllä 2009
Sivumäärä: 230
Sidos: nidottu / pehmytkantinen
Tilaukset: kajaani(at)ort.fi

Yli neljänkymmenen vuoden ajan Kainuussa ortodoksisena pappina ja kasvattajana vaikuttaneelta Kajaanin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherralta, rovasti Pentti Hakkaraiselta on ilmestynyt jälleen hänen puheisiinsa ja artikkeleihinsa perustuva kirja. Kirjan loppuosassa on mukana myös neljä muuta kirjoittajaa: Joensuun yliopiston käytännöllisen teologian lehtori ja isä Pentin veli, rovasti Jarmo Hakkarainen, Kainuun Prikaatin komentaja, prikaatikenraali Sakari Honkamaa, Oulun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja, pastori Veijo Koivula ja Joensuun yliopiston tutkija, teologian tohtori Juha Riikonen.

Kirjoittajat

Isä Pentin osuus kirjan artikkeleista on suurin, hänellä artikkeleja on 34, muilta kirjoittajilta kultakin vain yksi. Isä Pentin artikkelit jakaantuvat kolmeen pääluokkaan:

 • Kirkon palveluksessa
 • Kirkko ja yhteiskunta
 • Ortodoksinen kulttuuri

Isä Jarmon artikkeli käsittelee Bysantin kirkon terapeuttista teologiaa, Sakari Honkamaan artikkelissa on ajatuksia johtajuudesta ja johtamisesta puolustusvoimissa, Veijo Koivula käsittelee artikkelissaan kirkkotekstiilien paluuta luterilaiseen jumalanpalveluselämään ja Juha Riikonen kanonishallinnollista sitoutumattomuutta, joka johti kirkon kriiseihin 1945 ja 1978.

Kirjan toimittajan mietteitä

Kirjan esipuheessa lukijoille kirjan yhdessä Juha Riikosen kanssa toimittanut isä Jarmo Hakkarainen taustoittaa hieman kirjan syntyä ja kirjoittajan, isä Pentin ajatuksia 1960-luvun vastenmielisistä mielikuvista itäisen suurvallan ja ortodoksisen hengellisyyden sisäkkäisyydestä ja Neuvostoliiton myyteistä. Samoin hän valottaa niitä 1970-luvun taustoja, jotka myös ovat olleet tietynlaisina innoittajina isä Pentin ajattelulle ja artikkeleille. Isä Jarmo kirjoittaa:

Suomen ortodoksisen kirkon hengellisessä toiminnassa 1970-luvulla vallitsi Neuvostoliiton kirkkopolitiikan traumoittaman Leningradin hengellisen akatemian ja emigranttivenäläisen New Yorkin pyhän Vladimirin seminaarin henkinen ilmapiiri. Isä Pentti Hakkaraiselle merkitsivät paljon Georges Florovskin, John Meyendordorffin ja Aleksander Schmemannin opetukset.

Isä Jarmo antaa noilta ja sen jälkeisiltä ajoilta esipuheessaan melko viiltäviä arvioita:

Monarkistinen, realistinen ja legalistinen hengellinen kulttuuri tukahdutti alleen 1900-luvun viimeisen vuosikymmenen tärkeimmän läntiseen todellisuuteen ja läntiselle ihmiselle luodun teologisen lähestymistavan. Tämä Pariisin Pyhän Sergein teologisen instituutin rehtorin, isä Sergei Bulgakovin näky jäi sisäistymättä suomalais-kansalliseen ortodoksiseen todellisuuteen.

Vaikeuksista voittoon

Myös oma seurakunta lienee vaikuttanut omalla merkittävällä tavalla isä Pentin ajatteluun ja toimintaan. Melko ronskisti ja ehkä myös humoristisesti kirjassa todetaan, että isä Pentin ura vuonna 1973 alkaneena kirkkoherrana noudatti klassista hallintokuviota: ensin tarkkailtiin nuorta merkityksetöntä pappia muutama vuosi ja sitten aloitettiin kolmen vuosikymmenen valituskierre. Silti isä Pentti on omalla työllään nostanut Kajaanin seurakunnan aseman Suomen ortodoksisessa kirkossa korkealle niin henkisellä kuin myös aineellisella tasolla.

Kajaanin kirkko on taiteellisesti uudelleen sisustettu muun muassa kuuluisan ikonimaalari Petros Sasakin töillä. Myöhemmin kirkon ikoneja on täydennetty al secco -freskoilla. Myös monia muita uudistuksia ja seurakuntaa eteenpäin vieviä projekteja ja asioita on tapahtunut isä Pentin pappina oloaikana. Seurakuntalaisetkin ovat ymmärtäneet nyt kaiken tämän työn merkityksen.

Sisällysluettelo

Näistä edellä mainituista tapahtumista ja ajoittain ahdistavasta ilmapiiristä käsin on nähtävissä myös hänen tämän kirjan artikkelin synty ja aihepiirit. Kirjan sisällysluettelo antaa hyvän kuvan artikkelien laajuudesta ja moninaisuudesta, mikä kattaa sekä merkittävän ortodoksisuudesta että laajoja alueita ja aiheita Kainuusta ja rajan taakse jääneestä Karjalasta:

Kirkon palveluksessa

 • Kirkkovuoden alkaessa
 • Kainuu – kukkivan roudan maa
 • Ristisaatto ja vedenpyhitys Kajaanin Linnasaaressa
 • Kuluntalahden ortodoksinen hautausmaa Nakertaja Hetteenmäen kylätoimikunnan kummikohteena
 • Katumuksen mysteerion hengellisille ja historiallisille lähteille
 • Pelon ja vihan kasvot
 • Radioliturgian saarna Kajaanin Kristuksen kirkastumisen kirkossa 16.11.2008
 • Kuolemasta elämään
 • Kainuun ortodoksien ekumeenisen toiminnan alkaminen 1970-luvulla
 • Ylösnousemusiloa ja Kristuksen sotilaan kutsumuksesta

Kirkko ja yhteiskunta

 • Itsenäisyysajan murrokset Kainuuseen muuttaneissa suojärveläisissä
 • Suojärven ortodoksien elämää itsenäisyyden alkuajalla
 • Suojärven pitäjän Moisenvaaran kylästä Kainuuseen muuttaneiden ortodoksien kulttuurisesta sopeutumisesta ja perinteiden jatkumisesta
 • Juhlaesitelmä Suomen Puolustusvoimien ortodoksisen kirkollisen työn 90-vuotisjuhlassa
 • Merkittävää ortodoksista hengellistä maanpuolustustyötä Kainuun Prikaatissa vuodesta 1962 lähtien
 • Pyhä köyhyys
 • Ihmisyys kriisissä
 • Ulkoinen ja sisäinen autiomaa
 • Vihan ja syyllisyyden kahleissa

Ortodoksinen kulttuuri

 • Egyptin yksityiset uskonnolliset laitokset (n. 400-700)
 • Myöhäisroomalaisen keisarikunnan yksityiset hyväntekeväisyyslaitokset
 • Bysantin uskonnollisia laitoksia
 • Hengellisen kilvoituksen alkulähteille
 • Hengellisen musiikin puhuteltavana
 • Ortodoksisen kuva-ajattelun hengellisestä taustasta
 • Pesiönlinnan praasniekka Toivo Pekkasen ja Lauri Viidan hengessä
 • Pirkko Kupiainen bysanttilaisen kirkkolaulun tunnetuksi tekijä
 • Sotkamon Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkon kirkkosalin uudet seinäikonit saivat kiotat
 • Venäläistä kirkkopolitiikkaa Palestiinassa 1843-1914
 • Virpomisperinteen kristillisistä taustoista
 • Votiivilahjoista ikoneissa
 • Kekristä ja Kristuksen syntymäjuhlaa edeltävästä paastokaudesta
 • Ämmänsaaren Pyhän Ristin tsasounan 25-vuotisjuhlaseminaarin avaussanat
 • Isä Pentin artikkeleissa käytetty kirjallisuus
 • Isä Pentti Hakkaraisen kirjallista tuotantoa 1994-2008

Muiden kirjoittajien artikkelit

 • Isä Jarmo Hakkarainen: Bysantin kirkon terapeuttista teologiaa
 • Prikaatikenraali Sakari Honkamaa: Ajatuksia johtajuudesta ja johtamisesta puolustusvoimissa
 • Keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula: Kirkkotekstiilien paluu luterilaiseen jumalanpalveluselämään
 • TT Juha Riikonen: Kanonishallinnollinen sitoutumattomuus johti kirkon kriiseihin 1945 ja 1978

Katso myös

Hannu Pyykkönen, 9.12.2009