Toiminnot

Toinen kirje tessalonikalaisille

Kohteesta Ortodoksi.net

Raamatun kirjat
Vanha testamentti
(hebrealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja
2. Mooseksen kirja
3. Mooseksen kirja
4. Mooseksen kirja
5. Mooseksen kirja
Joosuan kirja
Tuomarien kirja
Ruutin kirja
1. Samuelin kirja
2. Samuelin kirja
1. kuninkaiden kirja
2. kuninkaiden kirja
1. aikakirja
2. aikakirja
Esran kirja
Nehemian kirja
Esterin kirja
Jobin kirja
Psalmien kirja
Sananlaskujen kirja
Saarnaajan kirja
Laulujen laulu
Jesajan kirja
Jeremian kirja
Valitusvirret
Hesekielin kirja
Danielin kirja
Hoosean kirja
Joelin kirja
Aamoksen kirja
Obadjan kirja
Joonan kirja
Miikan kirja
Nahumin kirja
Habakukin kirja
Sefanjan kirja
Haggain kirja
Sakarjan kirja
Malakian kirja

Matteuksen evankeliumi
Markuksen evankeliumi
Luukkaan evankeliumi
Johanneksen evankeliumi
Apostolien teot
Kirje roomalaisille
1. kirje korinttilaisille
2. kirje korinttilaisille
Kirje galatalaisille
Kirje efesolaisille
Kirje filippiläisille
Kirje kolossalaisille
1. kirje tessalonikalaisille
2. kirje tessalonikalaisille
1. kirje Timoteukselle
2. kirje Timoteukselle
Kirje Titukselle
Kirje Filemonille
Kirje heprealaisille
Jaakobin kirje
1. Pietarin kirje
2. Pietarin kirje
1. Johanneksen kirje
2. Johanneksen kirje
3. Johanneksen kirje
Juudaksen kirje
Johanneksen ilmestys

Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Uusi testamentti
Evankeliumit

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi

Epistolat eli Apostoliset kirjeet

Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje| Juudaksen kirje

Ilmestyskirja

Johanneksen ilmestys


Toinen kirje tessalonikalaisille eli toinen tessalonikalaiskirje on yksi Uuden testamentin kirjeistä. Se on kirjoitettu Tessalonikan kaupungissa sijainneelle seurakunnalle ja sen kirjoittajaksi mainitaan apostoli Paavali, mutta kirjoittajasta kiistellään Raamatun nykytutkijoiden parissa suuresti.

Sisältö

Toinen tessalonikalaiskirje voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin osiin:

  1. Tervehdys; Jeesus tulee palaamaan tuomarina (2.Tess.1)
  2. Ennustus suuresta luopumuksesta ja pahuuden edustajasta, antikristuksesta: Jeesuksen paluu ei tapahdu, ennen kuin tapahtuu luopumus, jolloin laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, korottaa itsensä yli kaiken ja asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala (2.Tess.2)
  3. Rohkaisu seurakunnalle: teidät on valittu pelastukseen, pysykää lujina ja pitäkää kiinni opetuksista
  4. Rukoilkaa meidän puolestamme, että evankeliumi leviäisi (2.Tess.3)
  5. Varoitus laiskuudesta; karttakaa veljiä, jotka vaeltavat kurittomasti; älkää kuitenkaan vihatko heitä, vaan neuvokaa veljellisesti
  6. Lopputervehdys