Toiminnot

Gennadi Novgorodin arkkipiispa

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Gennadi Novgorodilainen)

Pyhä Gennadi Novgorodilainen eli ja vaikutti 1400- ja 1500-lukujen vaihteessa. Hänet luetaan kuuluvaksi myös Karjalan valistajiin, koska hän kilvoitteli jonkin aikaa Valamon luostarissaja hänen hengellisenä rippi-isänään oli Solovetskin luostarin tuleva igumeni, pyhittäjä Savvati Solovetskiläinen.

Novgorodin arkkipiispa

Tarkemmat tiedot pyhän Gennadin elämästä alkavat vasta vuodesta 1477, jolloin hänestä tuli arkkimandriitta Moskovaan Tšudovin luostarissa ja tiedot täsmentyvät vuonna 1484, kun hänet valittiin Novgorodin arkkipiispaksi.

Raamatun käännöstyö elämäntehtävänä

Pyhän Gennadin elämäntyöksi muodostui useiden kirjojen käännättäminen slaavinkielelle ja papiston kouluttamisen korostaminen jo niinkin varhain kun 1400/1500-luvuilla. Kirjojen kääntämistyö johtui tuohon aikaan etenkin Novgorodin alueella voimakkasta harhaopista, jota nimitettiin juutalaistamiseksi.

Juutalaistamisen vastustaja

Juutalaistamisen kannattajat eivät tunnustaneet Kristuksen jumaluutta eivätkä pitäneet häntä edes Messiaana ja vaativat Mooseksen lain noudattamista ja hylkäsivät sakramentit ja Jumalanäidin kunnioittamisen. Harhaopilla oli useita merkittäviä tukijoita jopa hovissa ja osin myös kirkonkin piirissä. Siksi Gennadi alkoi ponnekkaasti toimia harhaoppia vastaan jopa kirkosta erottamisilla, vaikka vastassa oli vahvoja tahoja.

Koska useita niitä etenkin Vanhan testamentin tekstejä, joihin juutalaistajat vetosivat, ei oltu käännetty slaaviksi, Gennadi aloitti laajan Raamatun käännöstyön, joka valmistui vuonna 1499.

Simonia ja kuolema

Gennadin kohtaloksi tuli simonia eli maksujen ottaminen kirkollisiin virkoihin nimittämisen yhteydessä. Tämä oli yksiselitteisesti tuomittu kirkolliskokouksessa ja siksi Gennadi vetäytyi lepoon hänelle kovin rakkaaseen Tšudovin luostariin, missä hän kuoli vuonna 1506 (joidenkin tietojen mukaan 1504).

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee tätä Karjalan valistajiin luettua pyhää Gennadia, Novgorodin arkkipiispaa, vuosittain hänen omana muistopäivänään joulukuun 4. päivänä ja häntä muistellaan yhdessä muiden Karjalan valistajien kanssa heidän omana muistopäivänään joka sijoittuu vuosittain lokakuun viimeisen päivän ja marraskuun 6. päivän väliseen lauantaihin.

HAP