Toiminnot

Hypostaasi

Kohteesta Ortodoksi.net

Hypostaasi on käsite, jolla teologiassa viitataan Jumalan olemukseen, henkilöitymään, yliluonnolliseen todellisuuteen ja kristillisessä teologiassa se erityisesti on kolminaisuusopin määrittelyssä käytetty käsite.

Hypostaasi on sana, jota käytetään siis viittaamaan siihen, kuka Jumala on. Kirkkoisä Tertullianuksesta lähtien ortodoksit puhuvat käsitteestä ”kuka Jumala on” Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kolmena "persoonana". On siis huomattava, että vaikka henkilö ei ole täysin tarkka määre, se on parempi kuin viitata jokaiseen sanalla "se"; joten paremman terminologian puutteessa henkilö on suositeltava terminologia.

Hypostaasia ei pidä sekoittaa Jumalan olemukseen / luonteeseen (ousia eli Jumalan olemus, mikä Jumala on) tai Jumalan ominaisuuksiin (eli siihen, mitä Jumala tekee).