Toiminnot

Kyriakos Erakko

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhittäjä Kyriakos Erakko
muistopäivä 29.9.
(Kuva © Pyykkönen)
Pyhittäjä Kyriakos Erakko (kreikaksi: Κυριακός ο Αναχωρητής / Kyriakos o Anachōritēs) sai nimensä elämäntavastaan. Hän eli suuren osan elämästään erakkona monissa eri paikoissa Palestiinassa.

Kyriakos syntyi pappi Johanneksen ja hänen vaimonsa Eudokian perheeseen Kreikan Peloponnesoksella Korintin kaupungissa vuonna 448. Hänen sukuunsa kuului muitakin pappeja, sillä hänen setänsä oli Korintin piispa Petros. Piispa vihki Kyriakoksen jo nuorena lukijaksi ja näin hän sai tutustua pyhiin kirjoituksiin.

Varsin nuorena – vain 18-vuotiaana – Kyriakos teki päätöksen jättää maailma ja aloittaa kilvoittelu. Päätökseen vaikutti voimakkaasti eräs jumalanpalvelus, jossa hän kuuli Jeesuksen sanat (Matt.16:24):

"Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.”

Välittömästi hän meni satamaan ja matkusti laivalla Jerusalemiin, missä hän vierailtuaan ensin pyhillä paikoilla vietti luostarissa kilvoitellen talven ja siirtyi sitten toiseen – pyhän Euthymios Suuren johtamaan luostariin, missä hänet vihittiin munkiksi.

Nuoruutensa vuoksi Kyriakos ei kuitenkaan saanut jäädä tähän luostariin, vaan hänen täytyi siirtyä ohjaajavanhusten valvontaan toiseen luostariin Jordanille. Ohjaajana hänellä toimi pyhittäjä Gerasimos Jordanilainen (muistopv. 4.3.), joka antoi Kyriakokselle tehtäviksi muiden muassa veden kantamisen ja puiden pilkkomisen sekä ruuan valmistamisen.

Tehtävänsä ja kilvoittelunsa niiden ohessa Kyriakos teki tunnollisesti ja näin saavutti pian ohjaajansa kunnioituksen. Suuren paaston aikaan ohjaajavanhus otti Kyriakoksen mukaansa erämaahan, jossa he kilvoittelivat ankarissa olosuhteissa palmusunnuntaihin saakka.

Ohjaajavanhuksensa, pyhittäjä Gerasimoksen kuoltua vuonna 475, Kyriakos siirtyi alle 30-vuotiaana takaisin pyhän Euthymios Suuren lavraan. Myös lavran perustaja pyhä Euthymios oli kuollut pari vuotta aikaisemmin. Tämä hiljaisuuden jakso tässä luostarissa kesti noin kymmenen vuotta, minkä jälkeen hän siirtyi vuonna 485 pyhittäjä Hariton Tunnustajan (muistopv 28.9.) perustamaan Sukan lavraan. Pyhän Euthimioksen luostarissa Kyriakos vihittiin 37-vuotiaana diakoniksi.

Sukan luostarissa Kyriakos vietti 39 vuotta leipurina, sairaanhoitajana, vieraiden vastaanottajana ja taloudenhoitajana. Myöhemmin hän sai vielä kanonarkin eli esilaulajan kuuliaisuustehtävän. Kolmentoista vuoden luostarissa oleskelun jälkeen hänet vihittiin papiksi.

Kyriakos rakasti kuitenkin hiljaisuutta ja siksi hän lähti oppilaansa Johanneksen kanssa Natufan asumattomaan ja karuun erämaahan elämään kilvoitteluelämää erakkona. Siellä ollessaan hän ihmeellisesti paransi erään epilepsiaa sairastaneen pojan ja hänen maineensa kilvoittelijana ja ihmeidentekijänä alkoi kasvaa ja erämaahan alkoi tulla ihmisiä häntä tapaamaan. Koska hän kuitenkin halusi elää erakkona, hän siirtyi Ruvan erämaa-alueelle vuonna 530 ja eli siellä seuraavat viisi vuotta. Tuollakin kävi samalla tavalla kuin edellisessä paikassa ja Kyriakos joutui siirtymään vielä kerran, nyt hän siirtyi yksin todella ankariin olosuhteisiin Susakeimin erämaahan, jossa vietti seuraavat seitsemän vuotta.

Susakeimista Sukan lavran munkit hakivat pyhittäjä Kyriakoksen takaisin lavraansa, sillä alueella puhkesi ruttoepidemia ja isät halusivat voimakkaan rukoilijan suojakseen luostariin. Seuraavat viisi vuotta kuluivat lavrassa, jossa hän osallistui voimallisesti esimerkiksi Origeneen harhaoppien kumoamiseen ja taisteluun harhaoppeja vastaan. Tilanteen rauhoituttua Kyriakos palasi Susakeimiin, jossa hänen ja hänen oppilaansa Johanneksen seurana oli ainoastaan leijona, joka vartioi heidän pientä vihannesmaataan.

Vähän ennen Kyriakoksen kuolemaa Susan munkit onnistuivat houkuttelemaan hänet takaisin lavraan, jossa hän sitten kuoli vuonna 556 korkean 109 vuoden iän saavuttaneena syyskuun 29. päivänä, jona päivänä ortodoksinen kirkko muistelee häntä joka vuosi.

HAP

Tropari ja kontakki

Tropari, 1.säv.

Sinä, oi jumalankantaja isämme Kyriakos, | tulit erämaan asukkaaksi, | ruumiilliseksi enkeliksi | ja ihmeittentekijäksi: | saatuasi paastolla, valvomisella ja rukouksella taivaalliset lahjat | sinä parannat sairasten taudit ja sielut, jotka uskossa luoksesi tulevat. | Kunnia Hänelle, joka antoi sinulle voiman, | Kunnia Hänelle, joka sinut seppelöi. | Kunnia olkoon Hänelle, || joka sinun kauttasi kaikille parannusta vuodattaa.

Kontakki, 2.säv.

Tänään kaikki pyhät kilvoittelijat ilolla, juhlien vuosittaista muistoasi. Sinä olet rohkea ja vahva uskon puolustaja! Koska sinulla on rohkeus Jumalan edessä, päästä meidät vihollisistamme, jotta huutaisimme sinulle: Iloitse, oi kolmesti siunattu isämme Kyriakos.

Muualla internetissä