Toiminnot

Metropoliitta Tiihon (Mollard)

Kohteesta Ortodoksi.net

Hänen Autuutensa koko Amerikan ja Kanadan metropoliitta Tiihon, Amerikan ortodoksisen kirkon (OCA) päämies.
(Kuva © OCA)

HA koko Amerikan ja Kanadan metropoliitta Tiihon (englanniksi: Tikhon, siviilinimeltään Marc R. Mollard) syntyi Francois ja Elizabeth Mollardin kolmilapsiseen perheeseen heinäkuussa 1966 Bostonissa.

Opiskelu

Connecticutissa, Ranskassa ja Missourissa tapahtuneiden lyhytaikaisen asumisten jälkeen perhe asettui asumaan Readingiin, Pennsylvaniaan, missä Marc valmistui Wyomissingingin High Schoolista (vastaa hieman suomalaista lukiota) vuonna 1984. Neljä vuotta myöhemmin vuonna 1988 Marc suoritti Bachelor of Arts (BA) -tutkinnon ranskankielestä ja sosiologiasta Franklinin ja Marshalin kollegessa Pennsylvanian Lancasterissa ja muutti asumaan Chigagoon.

Liittyminen ortodoksiseen kirkkoon

Seuraavana vuonna eli 1989 hän siirtyi episkopaalisesta kirkosta ortodoksiseen kirkkoon ja aloitti saman vuoden syksyllä opinnot Pyhän Tiihonin seminaarissa Etelä-Canaanissa Pennsylvaniassa. Jälleen vuotta myöhemmin hän liittyi Pyhän Tiihonin luostarin veljestöön noviisina.

Opettajana P. Tiihonin seminaarissa

Vuonna 1993 hän suoritti Master of Divinity (MDiv) -tutkinnon Pyhän Tiihonin seminaarissa, minkä jälkeen hänet nimitettiin samaan seminaariin Vanhan testamentin opettajaksi ja myöhemmin myös Vanhan testamentin opetuksen vanhemmaksi lehtoriksi ja hän opetti maisterikursseja myös profeetoista, psalmeista ja viisauskirjallisuudesta. Hän toimi myös seminaarin täydennyskoulutusohjelman opettajana opettaen Vanhan testamentin pyhiä, Vanhan testamentin liturgista käyttöä ja Uutta testamenttia kirkkoisien kirjoituksissa.

Hän teki yhteistyötä igumeni Alexanderin (Golizin) - nykyään Toledon ja OCA:n bulgarialaisen hiippakunnan piispan - kanssa julkaistessaan Pyhän Tiihonin seminaarin kustantaman teoksen "The Living Witnessa of Holy Mountain" (Pyhän Vuoren elävä todistus).

Munkiksi ja piispaksi

Vuonna 1995 hän vihkiytyi pieneen skeemaan ja sai munkkinimekseen Tiihon (enlanniksi: Tikhon) pyhän patriarkan ja Pohjois- Amerikan valistajan, Tiihon Moskovalaisen mukaan. Myöhemmin samana vuonna hänet vihittiin diakoniksi ja papiksi Pyhän Tiihonin luostarissa. Vuonna 1998 hänet valittiin luostariin igumeniksi (joka ei tässä tarkoita kuitenkaan luostarin johtajuutta) ja vuonna 2000 hän sai arkkimandriitan arvonimen.

Joulukuussa 2002 hänet nimitettiin metropoliitta Hermanin toimesta Pyhän Tiihonin luostarin varajohtajaksi ja kaksi vuotta myöhemmin helmikuussa 2004 hänet vihittiin vielä Pyhän Tiihon Zadonskilaisen luostarin kirkossa apulaispiispaksi. Philadelphian ja Itäisen Pennsylvanian hiippakunnan piispaksi Tiihon valittiin vuonna 2005 ja vuonna 2012 ylennettiin arkkipiispan arvoon. Venäläisessä järjestelmässä kirkolliset arvot poikkeavat meillä Suomessa käytettävistä ei niinkään nimien osalta, mutta arvojärjestyksessä. Mm. arkkipiispa on alempi arvonimi kuin metropoliitta ja luostarissa voi toimia useita igumeneja, mutta vain yksi luostarin johtaja, joka usein oli aikaisemmin piispa.

OCA:n päämieheksi

Marraskuussa 2012 arkkipiispa Tiihon valittiin Amerikan ortodoksisen kirkon (OCA) päämieheksi, metropoliitaksi, seitsemännessätoista koko Amerikan kirkolliskokouksessa.

Kirkon aikaisempi päämies Washingtonin arkkipiispa metropoliitta Joona joutui eroamaan tehtävästään heinäkuussa 2012. Ennen uuden päämiehen valintaa OCA:n päämiehen tehtävien hoitajana (Locum tenens) toimi Detroitin arkkipiispa Nathaniel.

Amerikan ortodoksinen kirkko (OCA) on entinen Venäjän ortodoksiseen kirkkoon kuulunut hiippakunta, joka sai itsenäisyyden Moskovan patriarkaatilta vuonna 1970.

HAP

Katso myös