Toiminnot

Uskontotiede

Kohteesta Ortodoksi.net

Yliopiston oppiaineena uskontotiede on määritelty Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa seuraavasti:

Uskontotiede käyttää eri tutkimusteoreettisia ja -metodologisia välineitä tarkastellessaan uskontoja, kulttuurialueita ja uskontojen välistä vuorovaikutusta.

Wikipediassa uskontotiedettä selitetään seuraavasti:

Uskontotiede on humanistis-yhteiskuntatieteellistä uskontojen tutkimusta. Uskontotieteen pääalat ovat:
* uskontoantropologia
* uskontososiologia
* uskontopsykologia
* uskontohistoria
* uskontofenomenologia sekä nykyään
* kognitiivinen uskontotiede.

Evolutiivinen uskonnontutkimus sijoittuu kognitiivisen uskontotieteen alle. Uskontotiede tutkii ihmisten uskonnollista käyttäytymistä. Tieteenalan perimmäisiin kysymyksiin kuuluu kysymys uskontojen luonteesta ja synnystä. Uskontotiede voi olla myös vertailevaa uskontotiedettä, joka etsii uskontojen yhteisiä ja toisistaan eroavia piirteitä.

Uskontotiede siis ei liity ensisijaisesti kristillisen tradition historiaan tai nykypäivään, vaan tarkastelee kaikkia maailman uskonnollisia ilmiöitä.

HAP