Toiminnot

Apokryfiset kirjat

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 26. elokuuta 2011 kello 07.19 – tehnyt Domna (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Apokryfiset kirjat eli apokryfit tai apokryfikirjat ovat juutalaisia tai alkukristillisiä kirjoituksia, jotka ovat jätetty Raamatun tekstikokoelman ulkopuolelle. Apokryfisiä kirjoja on eri tekstikokoelmissa vaihtelevasti eri aikoina ja eri kirkkokunnissa. Ortodoksisessa kirkossa osa näistä teksteistä tunnetaan paremmin nimellä deuterokanoniset kirjat.

Apokryfikirjoista puhuttaessa on tehtävä selvä ero Vanhan ja Uuden testamentin apokryfikirjojen välille. Vanhan testamentin apokryfit ovat mukana useissa Raamatun versioissa, myös vanhoissa suomalaisissa Raamatuissa, vaikka kaikki kirkkokunnat eivät tunnustakaan niiden arvoa. Uuden testamentin apokryfeillä ei puolestaan koskaan ole ollut tunnustettua asemaa kristinuskon piirissä, eivätkä ne ole koskaan kuuluneet Raamattuun.

Ns. deuterokanoniset kirjat, ovat sellaisia, jotka esimerkiksi ortodoksinen kirkko lukee tai on lukenut osaksi Vanhaa testamenttia. Osa näistä ns. apokryfisikirjoista on sen sijaan ainoastaan juutalaista uskonnollista kirjallisuutta, joilla ei ole koskaan ollut tunnustettua asemaa ortodoksisessa kirkossa.

Vanhan testamentin deuterokanonisia kirjoja, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet muun muassa Septuagintan Vanhaan testamenttiin ovat

Muuta Vanhan testamentin apokryfistä kirjallisuutta

 • Neljäs Barukin kirja eli Jeremian kirjasta poisjätetyt (paraleipomena)
 • Toinen Henokin kirja
 • Kolmas Henokin kirja
 • Hesekielin salainen kirja
 • Jesajan taivaaseenastuminen
 • Viides Makkabilaiskirja
 • Profeettojen elämät

Ilmestyskirjallisuutta

 • Aadamin ilmestys
 • Abrahamin ilmestys
 • Toinen Barukin kirja eli syyrialainen Barukin ilmestys
 • Kolmas Barukin kirja eli kreikkalainen Barukin ilmestys
 • Elian ilmestys
 • Esran ilmestys
 • Sedrachin ilmestys
 • Sefanjan ilmestys

Testamentteja

 • Aadamin testamentti
 • Abrahamin testamentti
 • Iisakin testamentti
 • Jaakobin testamentti
 • Jobin testamentti
 • Salomon testamentti
 • Kahdentoista patriarkan testamentit
 • Esran ilmestys

Aadamista ja Eevasta kertovaa kirjallisuutta

 • Aadamin ja Eevan riita Saatanan kanssa
 • Aadamin ja Eevan elämä

Uuden testamentin apokryfisia kirjoja

Uuden testamentin apokryfiseen kirjallisuus muodostuu joukosta erilaisia varhaiskristillisiä kirjoituksia, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta Uuden testamentin ulkopuolelle. Kirjoituksia ei ole kuitenkaan jätetty pois tai "sensuroitu" Uudesta testamentista, sillä suurimmaksi osaksi ne on kirjoitettu vasta toisella vuosisadalla tai myöhemmin, jolloin varhaiskristillinen Raamatun tekstikokoelma oli jo enimmäkseen vakiintunut muotoonsa.

Apokryfisia evankeliumeja

 • Arabialainen lapsuusevankeliumi
 • Barnabaan evankeliumi (todellisuudessa keskiaikainen teos)
 • Bartolomeuksen evankeliumi (mahdollisesti sama kuin Bartolomeuksen kysymykset ja Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus Bartolomeuksen mukaan)
 • Ebioniittien evankeliumi
 • Egyptiläisten evankeliumi (koptilainen)
 • Egyptiläisten evankeliumi (kreikkalainen)
 • Filippuksen evankeliumi
 • Gamalielin evankeliumi
 • Heprealaisevankeliumi
 • Jaakobin (proto)evankeliumi (Protevangelium Iakobi)
 • Johannes Kastajan elämä
 • Juudaksen evankeliumi
 • Lapsuuden evankeliumi
 • Marian evankeliumi
 • Markuksen salainen evankeliumi (todellisuudessa korjauksia Markuksen evankeliumiin)
 • Nasarealaisten evankeliumi
 • Nikodeemuksen evankeliumi (Evangelium Nicodemi)
  • 1. osa: Pilatuksen teot (Gesta Pilati)
  • 2. osa: Kristuksen laskeutuminen tuonelaan (Descensus Christi ad inferos)
 • Pietarin evankeliumi
 • Pseudo-Matteuksen evankeliumi (Pseudo-Matthaei Evangelium)
 • Puuseppä Joosefin evankeliumi
 • Totuuden evankeliumi
 • Tuomaan evankeliumi
 • Tuomaan lapsuusevankeliumi (Evangelium Thomae)

Muita kilpailevia versioita kanonisista evankeliumeista

 • Apellesin evankeliumi (Apelles)
 • Bardesaneen evankeliumi (Bardesanes)
 • Basilideen evankeliumi (Basilides)
 • Kerinthoksen evankeliumi (Kerinthos)
 • Manin evankeliumi (Mani)
 • Markionin evankeliumi (Markion, versio Luukkaan evankeliumista, jota Markion väitti alkuperäisemmäksi)

Apostolien tekoja

 • Andreaan teot
 • Johanneksen teot
 • Paavalin teot, joka sisältää myös joskus erillisenä löydetyt osat:
  • Paavalin kolmas kirje korinttolaisille
  • Paavalin ja Theklan teot
 • Pietarin teot
 • Tuomaan teot

Muita tekoja

 • Andreaan kuolema
 • Barnabaan teot
 • Bartolomeuksen teot
 • Filippukset teot
 • Ksanthippen, Polyksenan ja Rebekan teot, mukana Paavali, Pietari, Filippus ja Andreas
 • Mattiaan teot
 • Pietarin ja Andreaan teot
 • Pietarin ja kahdentoista apostolin teot
 • Pietarin ja Paavalin teot, tunnetaan myös muunnelmana nimellä Pietarin ja Paavalin kärsimys
 • Taddeuksen teot

Apostolien ja apostolisten isien kirjeitä

 • Apostolien kirje (Epistula Apostolorum)
 • Abgarin kirje Jeesukselle & Jeesuksen kirje Abgarille (Taddeuksen oppi, Addain oppi)
 • Barnabaan kirje
 • Kirje Diognetokselle
 • Ensimmäinen Klemensin kirje (Klemensin kirje korinttolaisille)
 • Toinen Klemensin kirje
 • Korinttolaisten kirje Paavalille
 • Paavalin ja Senecan kirjeet
 • Paavalin kirje Laodikealaisille (Laodikealaiskirje)
 • Paavalin kolmas kirje korinttolaisille
 • Pietarin kirje Filippukselle
 • Pietarin kirje Jaakobille
 • Yhdentoista apostolin kirje

Ilmestyskirjallisuutta

 • Hermaan Paimen
 • Ensimmäinen Jaakobin ilmestys
 • Toinen Jaakobin ilmestys
 • Paavalin ilmestys (kreikkalainen)
 • Paavalin ilmestys (koptilainen)
 • Pietarin ilmestys
 • Pietarin ilmestys (gnostilainen)
 • Sefanjan ilmestys
 • Stefanuksen ilmestys
 • Tuomaan ilmestys

Pilatus-tekstejä

 • Pilatuksen kirje keisarille (Epistola Pilati)
 • Pilatuksen raportti keisarille (Anaphora Pilati)
 • Pilatuksen puolustus (Paradosis Pilati)
 • Pilatuksen kuolema (Mors Pilati)

Tuomaskirjallisuutta (Nag Hammadi)

 • Tuomas Kilvoittelijan kirja
 • Tuomaan tekojen Helmihymni
 • Keskustelu Vapahtajan kanssa

Sekalaisia gnostilaisia: setiläisiä, valentinolaisia, yms. (Nag Hammadi yms.)

 • Apostoli Paavalin rukous
 • Arvovaltainen opetus
 • Hallitsijoiden olemus
 • Jaakobin salainen kirja
 • Jeesuksen Kristuksen viisaus
 • Johanneksen salainen kirja
 • Kertomus sielusta
 • Pistis Sofia
 • Ptolemaioksen kirje Floralle
 • Silvanoksen opetukset
 • Suuren voimamme tunteminen
 • Tutkielma ylösnousemuksesta
 • Ukkonen, täydellinen järki
 • Katkelmia Valentinokselta: Valentinolainen selonteko, Voitelusta, Kasteesta ja Ehtoollisesta

Muita kirjoituksia

 • Apostolien säädökset (Constitutiones Apostolorum), koottu teoksista Didascalia Apostolorum, Didakhe ja Apostoliset kaanonit
 • Apostolinen kirkkojärjestys (Constitutio Ecclesiastica Apostolorum)
 • Apostoliset kaanonit (Canones Apostolorum), kirkollisten määräysten kokoelma varhaiskirkon ajalta, oletetusti apostolien asettama
 • Aristideen apologia
 • Didakhe (Apostolien opetus, Kahdentoista apostolin opetukset)
 • Didascalia Apostolorum (Apostolien opetus)
 • Johanneksen kirja Marian kuolonuneen nukkumisesta (De dormitione Mariae)
 • Kvadratuksen katkelma
 • Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen (Transitus Mariae)
 • Paavalin saarna
 • Papiaan teos "Herran puheiden selitykset"
 • Pietarin saarna (Kerygma Petri)
 • Polykarpoksen marttyyrio
 • Sekstoksen lauseet
 • Vapahtajan kosto (Vindicta Salvatoris)

Katkelmia

Tunnettujen apokryfisten kirjoitusten lisäksi on löydetty pieniä tekstikatkelmia muutoin tuntemattomista teoksista. Merkittävimpiä katkelmia ovat:

 • Egertonin evankeliumi
 • Faiyumin katkelma
 • Naassenen katkelma
 • Oksyrhynkhoksen evankeliumit
 • Tuntematon Berliinin evankeliumi (Vapahtajan evankeliumi)

Kadonneita teoksia

Tunnettujen kirjoitusten lisäksi antiikin ajan lähteet mainitsevat useita kirjoituksia, joista ei ole säilynyt yhtään kopiota, mutta jotka todennäköisesti laskettaisiin apokryfisiin kirjoituksiin:

 • Andreaan evankeliumi
 • Mattiaan evankeliumi (ei tule sotkea Matteuksen evankeliumiin)
 • Neljän taivaallisen valtakunnan evankeliumi
 • Täydellisyyden evankeliumi, Basilideen ja muiden gnostilaisten käyttämä
 • Eevan evankeliumi, mahdollisesti sama kuin Täydellisyyden evankeliumi
 • Kahdentoista evankeliumi
 • Taddeuksen evankeliumi, mahdollisesti sama kuin Juudaksen evankeliumi, mutta sekoittaa Juudas Iskariotin Juudas Taddeukseen
 • Seitsemänkymmenen evankeliumi
 • Käärmeiden loitsujen kirja
 • Memoria Apostolorum ("Apostolien muistoksi")

Aiheesta muualla

(lähteenä käytetty suomenkielistä wikipediaa: fi.wikipedia.org)