Toiminnot

Psalmi 151

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Vanha testamentti - Septuaginta
tai lyhyemmin "LXX", Koinee-kreikkalainen versio
heprealaisesta Raamatusta
Pentateukki tai "Laki"

1. Mooseksen kirja eli Genesis
2. Mooseksen kirja eli Exodus
3. Mooseksen kirja eli Leviticus
4. Mooseksen kirja eli Numeri
5. Mooseksen kirja eli Deuteronomium

Historiakirjat

Joosua | Tuomarit | Ruut
I Samuel | II Samuel
I kuninkaiden kirja | II kuninkaiden kirja
I aikakirja | II aikakirja
I Esra | II Esra | Nehemia | Esteri (laajempana)
Judit | Tobias
I Makkabilaiskirja | II Makkabilaiskirja | III Makkabilaiskirja

Viisauden kirjat

Psalmit
Psalmi 151
Saarnaaja
Jobin kirja
Sananlaskut
Laulujen laulu
Salomon psalmit
Viisauden kirja
Sirak

Pienet profeetat tai "Kaksitoista profeettaa"

Hoosea | Aamos | Miika | Joel | Obadja | Joona
Nahum | Habakuk | Sefanja | Haggai | Sakarja
Malakia

Profeetat
Suuret profeetat

Jesaja | Jeremia | Baruk | Valitusvirret
Jeremian kirje | Hesekiel | Daniel (laajempana)

Liite
IV Makkabilaiskirja


Psalmi 151 on on annettu nimeksi lyhyelle psalmille, joka on osan kreikankielistä Vanhaa testamenttia eli Septuagintaa, mutta psalmi ei kuulu ns. masoreettiseen tekstiin, jonka hepreankielinen versio on käytössä myös suomalaisessa Raamatussa.

Septuagintassa tällä psalmilla ei kuitenkaan ole numeroa, vaan sen otsikkona on "Tämä psalmi on laitettu Daavidin nimiin ja se on ilman numeroa. Kun hän löi Goljatin yhdessä taistelussa". Tutkijat arvelevat, että se olisi Septuagintan kokoajien ja kääntäjien tekstiin tekemä lisäys.

Kirjan otsikko osoittaa, että sen kirjoitti kuningas Daavid filistealaista Goljatia vastaan käydyn taistelun jälkeen. Teksti kertoo, kuinka Daavid oli veljistään vähäisin, ja kuitenkin Jumala valitsi hänet voidelluksi kuninkaaksi. Se muistuttaa, kuinka Daavid surmasi Goljatin tämän omalla miekalla.

Ortodoksinen kirkko hyväksyy psalmin osana Raamattua. Roomalaiskatoliset, protestantit ja suurin osa juutalaisista pitävät psalmia ns. apokryfisenä tekstinä. Se on kuitenkin liitteenä joissakin katolisissa Raamatuissa, kuten joissakin Vulgatan painoksissa, sekä joissakin ekumeenisissa käännöksissä, kuten englanninkielisessä New Revised Standard Versionissa.


Psalmi 151

(Suomen bibliaseuran käännös)

1 Tämä psalmi on Daavidin itsensä kirjoittama, ja se on psalmien numeroinnin ulkopuolella.
Daavid lauloi sen taisteltuaan Goljatia vastaan.
Minä olin pienin veljieni joukossa,
nuorin isäni talossa.
Minä paimensin isäni lampaita.
2 Omin käsin tein itselleni soittimen,
omin sormin viritin harpun.
3 Kuka voi kertoa Herralleni?
Hän on Herra, hän kyllä kuulee!
4 Hän lähetti enkelinsä
ja otti minut isäni lampaiden keskeltä,
hän voiteli minut omalla öljyllään.
5 Veljeni ovat kauniita ja kookkaita,
mutta heihin Herra ei mieltynyt.
6 Minä lähdin kohtaamaan vierasheimoista.
Hän kirosi minua epäjumaliensa nimeen,
7 mutta minä vedin hänen miekkansa esiin,
löin häneltä pään poikki
ja poistin häpeän israelilaisten yltä.

(Tuomas Leväsen käännös)

Daavidin, Iisain pojan ylistys.
Veljeni olivat minua suurempia, ja minä olin nuorin isäni pojista;
Hän teki minusta Hänen laumojensa herran, ja hänen lampaidensa paimenen.
Minun käteni loivat huilun, ja minun sormeni lyyran, ja minä ylistin Jumalaa.
Kerroin itselleni, etteivät vuoret tai kukkulat kerro minulle Jumalan kunniasta,
eivät puut Hänen sanojaan eivätkä laumat Hänen tekojaan.
Kuka sitten kertoo Jumalan teoista?
Jumala näki kaikki, Hän kuuli kaiken ja kuunteli.
Hän lähetti profeettansa voitelemaan minut, Samuelin valitsemaan minut.
Veljeni menivät ulos tapaamaan häntä, hyvin puettuina, kauniisti laittautuneina.
He olivat pitkiä ja heillä oli ihanat hiukset, mutta Herra ei valinnut heitä,
Hän lähetti noutamaan minua lauman hoidosta,
Ja voiteli minut pyhällä öljyllä ja teki minusta Hänen kansansa ja Hänen liittolaistensa johtajan.

[…]

Sillä ei mato osaa ylistää Sinua eivätkä hyönteiset laskea Sinun kunniaasi.
Elävät osaavat kiittää Sinua ja ne jotka lankeavat, tulevat ylistämään Sinua suuresti.
Sinä näytät heille Sinun pyhyytesi ja kunniasi tiet, sillä Sinä välität kaikkien elävien sieluista;
Sinä huolehdit jokaisesta elävästä.
Tuomitse meidät, oi Jumala, lempeästi, kunniallasi ja oikeudellasi.
Herra kuulee seuraajiensa anomukset. Hän ei ole hylännyt heitä.
Ylistetty olkoon Jumala joka tekee hyvää ja palkitsee seuraajansa lempeydellään.
Korottakoon henkeni Sinun Nimeäsi, lukemaan ilolla oikeita tekojasi ja julistamaan ikuista pysyvyyttäsi.
Ja Sinun kunniassasi minä olen etsinyt turvapaikkaa.
Sinun mahtavuutesi kuvat elävät sydämessäni. Minä saan rauhan Sinun oikeudenmukaisuudessasi.
Anna minulle anteeksi, Herra, ja vapauta minut synneistäni.
Anna minulle kunniaa ja viisautta. Älä anna minun joutua häpeään.
Suojele minua saastaisilta hengiltä, pelasta minut kivuilta ja kiusauksilta.
Sillä Sinä, oi Herra, olet minun pelastukseni, ja minä ylistän Sinua joka päivä.
Iloitkoon kansani kanssani, ja hämmästyköön Sinun voimastasi.
Minä ihailen Sinua ja palvon Sinua aina ja ikuisesti.

Qumranista, tammikuussa 1956, luolasta 11 löydetty Kirjoitus. Välistä puuttuu pieni osa.


Raamatun kirjat
Vanha testamentti (heprealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja | 2. Mooseksen kirja | 3. Mooseksen kirja | 4. Mooseksen kirja | 5. Mooseksen kirja | Joosuan kirja | Tuomarien kirja | Ruutin kirja | 1. Samuelin kirja | 2. Samuelin kirja | 1. kuninkaiden kirja | 2. kuninkaiden kirja | 1. aikakirja | 2. aikakirja | Esran kirja | Nehemian kirja | Esterin kirja | Jobin kirja | Psalmien kirja | Sananlaskujen kirja | Saarnaajan kirja | Laulujen laulu | Jesajan kirja | Jeremian kirja | Valitusvirret | Hesekielin kirja | Danielin kirja | Hoosean kirja | Joelin kirja | Aamoksen kirja | Obadjan kirja | Joonan kirja | Miikan kirja | Nahumin kirja | Habakukin kirja | Sefanjan kirja | Haggain kirja | Sakarjan kirja | Malakian kirja |

Uusi testamentti

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi | Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje | Juudaksen kirje | Johanneksen ilmestys |