Toiminnot

Barukin kirja

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Vanha testamentti - Septuaginta
tai lyhyemmin "LXX", Koinee-kreikkalainen versio
heprealaisesta Raamatusta
Pentateukki tai "Laki"

1. Mooseksen kirja eli Genesis
2. Mooseksen kirja eli Exodus
3. Mooseksen kirja eli Leviticus
4. Mooseksen kirja eli Numeri
5. Mooseksen kirja eli Deuteronomium

Historiakirjat

Joosua | Tuomarit | Ruut
I Samuel | II Samuel
I kuninkaiden kirja | II kuninkaiden kirja
I aikakirja | II aikakirja
I Esra | II Esra | Nehemia | Esteri (laajempana)
Judit | Tobias
I Makkabilaiskirja | II Makkabilaiskirja | III Makkabilaiskirja

Viisauden kirjat

Psalmit
Psalmi 151
Saarnaaja
Jobin kirja
Sananlaskut
Laulujen laulu
Salomon psalmit
Viisauden kirja
Sirak

Pienet profeetat tai "Kaksitoista profeettaa"

Hoosea | Aamos | Miika | Joel | Obadja | Joona
Nahum | Habakuk | Sefanja | Haggai | Sakarja
Malakia

Profeetat
Suuret profeetat

Jesaja | Jeremia | Baruk | Valitusvirret
Jeremian kirje | Hesekiel | Daniel (laajempana)

Liite
IV Makkabilaiskirja


Barukin kirja (aiemmin Baarukin kirja) on deuterokanonisiin kirjoihin eli Vanhan testamentin ns. apokryfikirjoihin kuuluva kirja, joka on mukana Septuagintassa, ortodoksisessa Raamatussa. Se ei kuulu juutalaiseen Raamattuun Tanakhiin eikä protestanttisiin Raamattuihin. Barukin kirja on saanut nimensä profeetta Jeremian kirjurin ja ystävän ’’’Baruk ben Neriah’’’in mukaan. Tutkijoitten mukaan kirja olisi kirjoitettu pian Makkabilaiskirjojen jälkeen tai jo niiden aikana. Tekstit on ensin kirjoitettu arameaksi tai hepreaksi, mutta ne ovat laajemmin tulleet tunnetuiksi kreikaksi käännettyinä. Muun muassa roomalaiskatolisen Raamatun Barukin kirja sisältää kuudennen luvun, Jeremian kirjeen, joka on ortodoksisessa Raamatussa, Septuagintassa omana kirjana. Kummatkin kirkot lukevat Barukin kirjan profeetallisiin kirjoihin Jesajan, Jeremian, Valitusvirsien, Hesekielin, Danielin ja kahdentoista pienen profeetan joukkoon.

Sisältö

Barukin kirja on ennen kaikkea katumuksen ja lohdutuksen kirja. Se voidaan jakaa neljään osaan:

 1. Johdanto – historiallinen tilanne (’’1:1-14’’)
 2. Synnintunnustus ja rukous pelastumisen puolesta (’’1:15 – 3:8’’)
 3. Runollinen viisaus, joka on Jumalan lahja (’’3:9 – 4:4’’)
 4. Lohdutus Jerusalemille (’’4:5 – 5:9’’)

Kirjan sanoma on selkeä: synti saa rangaistuksensa, kääntyminen ja kuuliaisuus palkitaan.

 • Pakkosiirtolaiset lähettävät kirjeen Jerusalemiin
 • Kansa tunnustaa syntinsä
 • Kansa rukoilee armoa
 • Kääntymys tuo pelastuksen
 • Pakkosiirtolaiset huutavat Jumalaa avukseen
 • Israelilaisten tulee etsiä viisautta
 • Jerusalem valittaa kohtaloaan
 • Jerusalem rohkaisee lapsiaan
 • Katso, lapsesi tulevat!

Katso myös

Aiheesta muualla

Raamatun kirjat
Vanha testamentti (heprealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja | 2. Mooseksen kirja | 3. Mooseksen kirja | 4. Mooseksen kirja | 5. Mooseksen kirja | Joosuan kirja | Tuomarien kirja | Ruutin kirja | 1. Samuelin kirja | 2. Samuelin kirja | 1. kuninkaiden kirja | 2. kuninkaiden kirja | 1. aikakirja | 2. aikakirja | Esran kirja | Nehemian kirja | Esterin kirja | Jobin kirja | Psalmien kirja | Sananlaskujen kirja | Saarnaajan kirja | Laulujen laulu | Jesajan kirja | Jeremian kirja | Valitusvirret | Hesekielin kirja | Danielin kirja | Hoosean kirja | Joelin kirja | Aamoksen kirja | Obadjan kirja | Joonan kirja | Miikan kirja | Nahumin kirja | Habakukin kirja | Sefanjan kirja | Haggain kirja | Sakarjan kirja | Malakian kirja |

Uusi testamentti

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi | Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje | Juudaksen kirje | Johanneksen ilmestys |