Toiminnot

Seitsemänkymmentä apostolia

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 22. huhtikuuta 2010 kello 07.59 – tehnyt X13 (keskustelu | muokkaukset)
Seitsemänkymmentä apostolia, ikoni
Kuva Wikipedia

Seitsemänkymmentä apostolia ovat ne, jotka Herra valitsi Luukkaan evankeliumin mukaan 12 apostolin lisäksi avustamaan heitä saarnaamisessa ja evankeliumin levittämisessä. Myöhemmin kysymys Jeesuksen olemuksesta herätti tässäkin joukossa kiivasta keskustelua. Munkki Serafim kirjoittaa kirjassaan Paratiisi on idässä viitaten syyrialaiseen Aarteiden luolan kirjaan, että 12 apostolia näistä 70 apostolista ei hyväksynyt Messiaan jumaluutta. Näiden tilalle valittiin 14 muuta apostolia, joiden joukossa olivat muiden muassa lääkäri Luukas ja evankelista Markus sekä Syyrian apostolit, joista kirja käyttää nimiä Addai, Aggai ja Mari.

Nämä myöhemmin valitut sekä jo aikaisemmin valitut apostolit lähetettiin sitten sanansaattajina saarnaamaan evankeliumia. Vaikka siis näiden apostolien lukumäärä ylittää tuon alkuperäisen, Kristuksen valitseman 70 apostolin lukumäärän, ollen nyt 72, siitä huolimatta heihin viitataan puhuttaessa 70 apostolista ja puheessa käytetään termiä 70 apostolia tai yksi 70 apostolista.

70 apostolin yhteinen muistopäivä on tammikuun 4. päivä.

Luukkaan evankeliumissa (Luuk.10:1-16) sanotaan:

Jeesus lähettää seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta
Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä.
Hän sanoi heille:
"Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.
"Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle kodille.' Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.
"Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.' Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa: 'Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut -- pitäkää hyvänänne! Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle!' Minä sanon teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki.
"Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet. Tuomiopäivänä Tyros ja Sidon pääsevätkin vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka!
"Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt."

70 apostolia olivat:

 1. Agabos (Apt.11:28) profetoi monia asioita mm. ap. Paavalista, jotka sitten todentuivat Ceasar Claudiuksen hallinta-aikana, ap. Paavali mainitsee kirjeissään
 2. Akaikos (1.Kor.16:17)
 3. Ampliatus, (muistopv 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Makedonian Odyssopuloksen piispa
 4. Ananias (Apt.9:10) (muistopv 1.10.) mies, joka kastoi apostoli Paavalin, Damaskoksen piispa
 5. Andronikos (Room.16:7) (muistopv 17.5. ja 30.7.) ap. Paavalin sukulainen, Pannonian piispa
 6. Apelles (Room.16:10) (muistopv 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Juudean Odyssopoliken Lyddan piispa
 7. Apfia (muistopv 19.2.) ap. Filemonin vaimo, työskenteli yhdessä miehensä ja ap. Arhippoksen kanssa
 8. Apollos (Apt.18:24) (muistopv 30.3. ja 8.12.) Smyrnan piispa ennen Polykarposta
 9. Aquila (Apt.18:2) (muistopv 14.7.) matkusti yhdessä ap. Paavalin kanssa Efesokseen, Paavali mainitsee kirjeissään, myöhemmin piispana
 10. Aristarkos (Apt.19:29) ap. Paavalin opetuslapsi, myöhemmin Syyrian Apamean piispa
 11. Aristobulos (Room.16:10) (31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, saarnasi Britanniassa ollen sen ensimmäinen piispa
 12. Arhippos (Kol.4:17) (muistopv 19.2.) ap. Paavali mainitsee kirjeissään, työskenteli yhdessä apostolien Filemonin ja Apfian kanssa
 13. Artemas (Tiit.3:12) Paavalin oppilas, Lystran piispa
 14. Asynkritos (Room. 16:14) (muistopv 8.4.) Aasian Hyracanian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 15. Barnabas (Apt.4:36 ja 9:27) (muistopv 11.6.) apostoli Paavalin työtoveri
 16. Crescens (2.Tim.4:10) (muistopv 30.7.) ap. Paavalin työtoveri, myöhemmin Galatian piispa, teki lähetystyötä Galliassa
 17. Crispus (Apt.18:8)
 18. Epafras (Kol.4:12)
 19. Epafrodites (Fil.2:25)
 20. Epainetos (Room.16:5) (muistopv 30.7.) ap. Paavali maintsee kirjeissään, Kartagon piispa
 21. Erastos (Room.16:23) (muistopv 10.11) Korintin kaupungin varainhoitaja, myöhemmin myös Jerusalemissa diakonina, myöhemmin Paneasin seurakunnan kaitsija
 22. Euodos
 23. Filemon (Filem.) (muistopv 19.2. ja 22.11.) Gazan piispa, työskenteli yhdessä vaimonsa ap. Apfian ja poikansa ap. Arhippoksen kanssa
 24. Filippos (Apt.6:5) yksi 7 diakonista
 25. Filologos (Room.16:15) Sinopen toinen piispa apostoli Andreaksen jälkeen
 26. Flegon (Room.16:14) (muistopv 8.4.) Traakian Maratonin piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 27. Fortunatus (1.Kor.16:17)
 28. Gaios (Room.16:23) (muistopv 5.11.) Efesoksen piispa Timoteoksen jälkeen
 29. Hermas (Room.16:14) (muistopv 31.5. ja 5.11.) Filippopoliksen eli Edirnen piispa , Hermaan paimen yhdistetään perinteisesti häneen
 30. Hermes (Room.16:14) (muistopv 8.4.) Dalmatian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 31. Herodion (Room.16:11) (muistopv 10.11. ja 8.4.) apostoli Paavalin sukulainen ja apostoli Pietarin seuraajia, Patraksen piispa, mestattiin yhdessä apostoli Pietarin kanssa
 32. Jaakob, Herran veli (Gal.1:19) (muistopv 23.10)
 33. Jason (Room.16:21) (muistopv 28.4.) Tarsuksen piispa, matkusti Korfulle ap. Sosipatroksen kanssa, saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
 34. Justus, myös Josef Barsabbaaksi kutsuttu, (Apt.1:23) (muistopv 30.10.) Jumalansynnyttäjän kihlatun p. Joosefin ja hänen ensimmäisen vaimonsa Salomen lapsi, Jeesuksen velipuoli, Eleutheropoliksen piispa
 35. Karpos (2.Tim.4:13)
 36. Klemens (muistopv 10.9.) Sardisin piispa
 37. Kleopas (muistopv 30.10.) Joosef Kihlaajan veli, joka käveli Herran kanssa Emmauksen tiellä
 38. Kodratos
 39. Linus (2.Tim.4:21) (muistopv 5.11.) ap. Paavalin opetuslapsi, Rooman piispa, toinen paavi heti Pietarin jälkeen
 40. Lukios (Room.16:21) (muistopv 10.9.) Laodicean piispa
 41. Luukas, evankelista (Kol.4:14) (muistopv 18.10. ja 22.4. sekä 20.6.) ap. Paavalin työtoveri, evankeliumin ja Apostolien tekojen kirjoittaja
 42. Markus Johannes /Markus (Kol.4:10) Barnabaan serkku, Apolloniaksen piispa / Markus, evankelista (Apt 12:25) (muistopv 25.4.) ap. Paavalin työtoveri, evankeliumin kirjoittaja, Aleksandrian kirkon perustaja ollen sen ensimmäinen paavi
 43. Narkissos (Room.16:11) (muistopv 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Ateenan piispa
 44. Nikanor (Apt.6:5) yksi 7 diakonista
 45. Olympas (Room.16:15) (muistopv 10.11.) apostoli Pietarin seuraajia, mestattiin yhdessä Pietarin kanssa
 46. Onesiforos (2.Tim.1:16)
 47. Onesimos (Kol.4:9) (muistopv 15.2.) mainitaan ap. Paavalin kirjeissä, ap. Filemonin entinen orja, josta tuli ap. Paavalin opetuslapsi
 48. Parmenas (Apt.6:5) yksi 7 diakonista, Solin piispa
 49. Patrobas (Room.16:14) (muistopv 5.11.) Pozzuolin piispa
 50. Prokoros (Apt.6:5) yksi 7 diakonista
 51. Pudes (2.Tim.4:21) Rooman senaatin jäsen, apostolit Pietari ja Paavali asuivat hänen luonaan siellä ollessaan
 52. Quartus (Room.16:23) (muistopv 10.11.) Berutin piispa
 53. Rufus (Room.16:13) (muistopv 8.4.) Kreikan Thebeisin piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 54. Silas (Apt.15:40 ja 16:25) (muistopv 30.7. ja 4.1.) Paavalin työtoveri, Korintin piispa
 55. Silvanus (1.Piet.5:12) (muistopv 30.7.) Tessalonikin piispa
 56. Simeon, Herran sukulainen, ap. Kleopasin poika, Jerusalemin piispa Jaakobin jälkeen
 57. Sosipatros (Room.16:21) (muistopv 10.11. ja 28.4.) Ikonionin piispa, matkusti ap. Jasonin kanssa Korfulle, jossa saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
 58. Sostenes (Apt.18:17)
 59. Stakhys (Room.16:9) (muistopv 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Bysantiumin ensimmäinen piispa
 60. Stefanos (Apt.6-7) (muistopv 27.12. ja 2.8.) arkkidiakoni, ensimmäinen marttyyri
 61. Taddeus
 62. Tertius (Room.16:22) (muistopv 30.10. ja 10.11.) Ikonionin piispa Sosipatroksen jälkeen, kirjoitti muistiin ap. Paavalin kirjeen roomalaisille
 63. Tiitus (Gal.2:1 ja Tiit.1:5)
 64. Timon (Apt.6:5) yksi 7 diakonista
 65. Timoteus (Apt. 16:1) (muistopv 22.1.) Paavalin työtoveri, myöhemmin Efesoksen piispa
 66. Trofimos (Apt.20:4) apostoli Paavalin opetuslapsi Edessasta
 67. Tykikos (Apt.20:4)
 68. Urbanos (Room.16:9) (muistopv 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Makedonian piispa
 69. Zeenas (Tiit.3:13)

HAP