Toiminnot

Hautauspalvelus

Kohteesta Ortodoksi.net

Kreikkalaisen käsikirjan mukaan tätä hautauspalvelusta sovelletaan kaikkiin nukkuneihin, kuninkaisiin, patriarkkoihin, piispoihin, pappeihin, miehiin ja naisiin, suuriin ja pieniin, paitsi pikkulapsiin, joille on oma hautauspalvelus.

Kun ortodoksinen kristitty kuolee, on kutsuttava papisto paikalle. Saavuttuaan papit pukeutuvat valkoiseen epitrakiiliin ja feloniin, diakonit stikariin ja orariin. Sitten pappi ja diakoni menevät suitsutusastian kanssa vainajan luo.

I. Kodissa

Diakoni:

Siunaa, isä.

Pappi:

Kiitetty on Jumalamme, alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Diakoni:

Amen. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä (3).
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Kaikki pyhä Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikkomuksemme. Pyhä, saavu parantamaan heikkoutemme Sinun nimesi tähden.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin meikin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Pappi:

Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Diakoni:

Amen.

Ja he laulavat nämä troparit:

4. säv.

Vapahtaja, anna palvelijasi sielulle lepo kilvoituksen päättäneiden vanhurskasten henkien joukossa ja varjele se autuaaseen elämään luonasi, Sinä ihmisiä rakastava.
Herra, Sinun leposi, jossa kaikki pyhäsi lepäävät, anna myös palvelijasi sielulle, sillä Sinä yksin olet kuolematon.
Kunnia …
Sinä olet Jumalamme, joka laskeuduit tuonelaan ja päästit sidotut vaivoista. Sinä, Vapahtaja, anna lepo myös palvelijasi sielulle.
nyt …
Ainoa puhdas ja tahraton Neitsyt, joka kuvaamattomasti kannoit Jumalan itsessäsi, rukoile palvelijasi sielun pelastuksen puolesta.

Diakoni:

Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme Sinua, kuule ja armahda.
Vielä rukoilemme lepoa nukkuneen Jumalan palvelijan (nimi) sielulle ja anteeksiantoa hänen tahtoen ja tahtomattaan tekemistään rikkomuksista.
Rukoilkaamme, että Herra Jumala saattaisi hänen sielunsa sinne, missä vanhurskaat lepäävät.
Anokaamme Kristukselta, kuolemattomalta Kuninkaalta ja Jumalaltamme hänelle Jumalan armoa, taivasten valtakuntaa ja syntien anteeksiantoa.
Rukoilkaamme Herraa.

Pappi:

Henkien ja kaiken elollisen Jumala, joka olet voittanut kuoleman, kukistanut pahan hengen ja lahjoittanut maailmallesi elämän, Sinä, Herra, anna lepo nukkuneen palvelijasi (nimi) sielulle valoisassa ja viheriöivässä vilvoituksen paikassa, mistä ovat paenneet kipu, suru ja huokaus. Hyvänä ja ihmisiä rakastavana Jumalana anna hänelle anteeksi jokainen synti, jonka hän on tehnyt sanoin tai teoin tai ajatuksin, sillä ei ole ihmistä, joka eläisi syntiä tekemättä. Sinä yksin olet synnittömyydessä, Sinun vanhurskautesi on vanhurskautta iankaikkisesti ja Sinun sanasi on totuus. Sillä Sinä, Kristus meidän Jumalamme, olet nukkuneen palvelijasi (nimi) ylösnousemus, elämä ja lepo, ja Sinulle, aluttomalle Isällesi ja kaikki pyhälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
 :: Amen.

Päätössiunaus:

Kuolleista ylösnoussut Kristus, totinen Jumalamme, joka kuolemattomana Kuninkaana hallitsee kuolleita ja eläviä, puhtaimman pyhän Äitinsä, pyhien kunniakkaitten esi-isien Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin, pyhän ja vanhurskaan ystävänsä, neljäntenä päivänä herätetyn Lasaruksen ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden antakoon luotamme lähteneen palvelijansa sielulle levon vanhurskaitten majoissa Aabrahamin helmassa, lukekoon hänet vanhurskaitten joukkoon ja meitäkin armahtakoon hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.
Iankaikkinen olkoon muistosi, autuuteen otollinen ja aina muistettava veljemme (tai: sisaremme).
Pyhien isiemme rukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, ole meille armollinen ja pelasta meidät. Amen.

Kun kaikki on valmista, siunaa pappi lähdön ja alamme laulaa:

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä.

Ja niin menemme kirkkoon pappien ja diakonien kynttiläin ja suitsutusastiain kanssa kulkiessa edellä. Kirkkoon saavuttua asetetaan vainaja keskelle.

II. Kirkossa

Diakoni:

Siunaa, isä.

Pappi:

Kiitetty on Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro:

Amen.

Ja edelleen antifonisesti psalmista 119:
1. jakso. 6.säv.

Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton. Halleluja. Kiitetty olet Sinä, Herra, opeta minulle käskysi. Halleluja.
Minun sieluni huikeaa ikävöidessäni alati Sinun oikeuksiasi. Halleluja.
Minun sieluni itkee murheesta; vahvista minua sanasi jälkeen. Halleluja.
Anna minun sydämeni taipua Sinun todistuksiisi, ei väärän voiton puoleen. Halleluja.
Minut valtaa palava vihastus jumalattomien tähden, jotka hylkäävät Sinun lakisi. Halleluja.
Minä olen kaikkien niiden ystävä, jotka Sinua pelkäävät ja noudattavat Sinun asetuksiasi. Halleluja.

I kuoro:

Kunnia …

II kuoro:

nyt …

I kuoro:

Halleluja.

Diakoni:

Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme Sinua, kuule ja armahda.
Vielä rukoilemme lepoa nukkuneen Jumalan palvelijan (nimi) sielulle ja anteeksiantoa hänen tahtoen tai tahtomattaan tekemistään rikkomuksista.
Rukoilkaamme, että Herra Jumala saattaisi hänen sielunsa sinne, missä vanhurskaat lepäävät.
Anokaamme Kristukselta, kuolemattomalta Kuninkaalta ja Jumalaltamme hänelle Jumalan armoa, taivasten valtakuntaa ja syntien anteeksiantoa.
Rukoilkaamme Herraa.

Pappi:

Sillä Sinä, Kristus meidän Jumalamme, olet nukkuneet palvelijasi (nimi) ylösnousemus, elämä ja lepo, ja Sinulle, aluttomalle Isällesi ja kaikki pyhälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro:

Amen.

2. jakso 5. säv.

Sinun kätesi ovat minut tehneet ja valmistaneet; anna minulle ymmärrys oppiakseni Sinun käskysi. Armahda minua, Herra.
Sillä minä olen kuin nahkaleili savussa, mutta Sinun käskyjäsi minä en unhota. Armahda minua, Herra.
Sinun omasi minä olen, pelasta minut, sillä Sinun asetuksiasi minä kysyn. Armahda minua, Herra.
Minä en poikkea Sinun oikeuksistasi, sillä Sinä neuvot minua. Armahda minua, Herra.
Minä olen taivuttanut sydämeni pitämään Sinun käskysi, aina ja loppuun asti. Armahda minua, Herra.
On aika Herran tehdä tekonsa: he ovat rikkoneet Sinun lakisi. Armahda minua, Herra.
Kunnia …
nyt …
Armahda minua, Herra.

Diakoni:

Rukoilkaamme Herraa.

II pappi lausuu ääneen:

Sillä Sinä, Kristus meidän Jumalamme …,

jos on useampia pappeja kuin yksi. Muutoin

”Armahda minua, Herra”

jälkeen I kuoro heti:

3. jakso. 8. säv.

Ja armahda minua. Halleluja.
Käännyt minun puoleeni, ole minulle armollinen, niin kuin on oikein niitä kohtaan, jotka Sinun nimeäsi rakastavat. Halleluja.
Minä olen vähäinen ja halveksittu, mutta minä en unhota Sinun asetuksiasi. Halleluja.
Kuule minun ääneni armosi jälkeen; Herra virvoita minua oikeutesi mukaan. Halleluja.
Ruhtinaat vainoavat minua syyttä, mutta minun sydämeni pelkää Sinun sanojasi. Halleluja.
Saakoon minun sieluni elää ja ylistää Sinua, ja Sinun oikeutesi minua auttakoot.
Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas; etsi palvelijasi, sillä minä en unhota Sinun käskyjäsi.

Diakoni:

Rukoilkaamme Herraa.

Pappi:

Sillä Sinä, Kristus meidän Jumalamme …

jos on kolme tai useampia pappeja. Muutoin heti edellisen jälkeen troparit:

Kiitetty olet Sinä, Herra, opeta minulle käskysi.
Pyhät riemuiten löysivät elämän lähteen ja paratiisin portin, jospa minäkin löytäisin katumuksen kautta saman tien. Vapahtaja, minä olen kadonnut lammas, kutsu minut takaisin ja pelasta minut.

Jos on useampia kuin kolme pappia, diakoni lausuu joka troparin jälkeen:

Rukoilkaamme Herraa,

ja jokainen pappi vuorollaan:

Sillä Sinä, Kristus meidän Jumalamme …;

ylistyslauseita on yhtä monta kuin paikalla pappeja.

Kiitetty olet Sinä, Herra, opeta minulle käskysi.
Sinä joka muinoin loit minut olemattomuudesta ja annoit jumalallisen kuvasi kunnian, sitten käskyn rikkomisesta palautit maahan, josta olin otettu, saata minut taas kaltaisuuteesi, että muinainen kauneus jälleen saisi muodon.
Kiitetty olet Sinä, Herra, opeta minulle käskysi.
Minä olen sanoin kuvaamattoman kunniasi kuva, vaikka kannankin rikkomusten tahroja. Valtias, armahda luotuasi ja tee puhtaaksi laupeudessasi. Anna minulle kaivattu isänmaa ja tee minut jälleen paratiisin asukkaaksi.
Kiitetty olet Sinä, Herra, opeta minulle käskysi.
Jumala, anna lepo palvelijallesi ja saata hänet paratiisiin, missä riemuitsevat pyhäsi ja vanhurskaat loistavat valoisina tähtinä oi Herra. Anna lepo nukkuneelle palvelijallesi katsomatta hänen rikkomuksiinsa.
Kunnia …

Kolminaisuustropari

Hurskaasti ylistäkäämme veisuin yhden jumaluuden kolminaista valkeutta huutaen: Pyhä olet Sinä, aluton Isä, yhtä aluton Poika ja jumalallinen Henki. Valista meidät, jotka uskolla Sinua palvomme ja tempaise pois iankaikkisesta tulesta.
Nyt …

teotokion

Iloitse, Sinä sävyisä, joka synnytit Jumalan kaikkien pelastukseksi ja jonka kautta ihmissuku sai vapahduksen. Sinun kauttasi, puhdas siunattu Jumalansynnyttäjä, me löysimme paratiisin.
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3).

Troparien jälkeen on Kreikan kirkossa kuoron tapana laulaa seuraava kontakki:

8. säv.

Saata, oi Kristus, Sinun palvelijasi sielu lepoon | pyhien joukkoon, | missä ei ole kipua, ei surua eikä huokauksia, | vaan on loppumaton elämä.

Tämän jälkeen papit alkavat järjestyksessä ja selvästi laulaa Johannes Damaskolaisen hautausveisuja jokaisen sävellajin mukaan irmologisesti.

1. säv.

Mikä elämän nautinto on surusta osaton? Mikä kunnia maan päällä pysyisi järkkymättä? Kaikki on varjoa heikompaa, kaikki unia petollisempaa; hetki vain ja kaiken perii kuolema. Mutta, Kristus, ihmisiä rakastavana saata lepoon kasvojesi valkeuteen ja kauneutesi ihanuuteen hänet, jonka olet valinnut.

2. säv.

Ihminen kuihtuu kuin kukka ja unen tavoin katoaa ja häviää. Mutta pasuunan jälleen kaikuessa kuolleet kaikki nousevat niin kuin maan vavahdellessa kohtaamaan Sinut, Kristus Jumala. Kristus, Valtias, saata silloin Sinun palvelijasi henki, jonka olet keskeltämme ottanut pois, Sinun pyhiesi asuinsijoihin.
Voi, miten sielu kamppaileekaan ruumiista erottuaan! Voi, miten se kyynelehtii silloin eikä ole ketään armahtajaa. Se kääntää silmänsä enkeleihin, turhaan anoo ja ojentaa kätensä ihmisiä kohti eikä ole auttajaa. Sen tähden, rakkaat veljeni, elämämme lyhyyden ymmärtäen anokaamme Kristukselta lepoa poismuuttaneelle ja sieluillemme suurta armoa.

3. säv.

Turhuutta on kaikki inhimillinen eikä sitä kuoleman jälkeen enää ole. Ei kestä rikkaus eikä kunnia seuraa mukana, sillä kuoleman tullessa kaikki tämä katoaa. Sen tähden huutakaamme Kristukselle, kuolemattomalle Kuninkaalle: Anna keskeltämme muuttaneelle lepo siellä missä on kaikkien riemuitsevien asumus.

4. säv.

Totisesti mitä kauhistuttavin on kuoleman salaisuus, kun sielu erotetaan yhteydestään ruumiiseen ja näiden liiton luonnollinen side katkaistaan jumalallisesta tahdosta. Sen tähden rukoilemme Sinua: Ihmisiä rakastava Elämänantaja, anna poismuuttaneelle lepo vanhurskaittesi asuinsijoissa.
Missä on nyt kiintymys maailman! Missä nyt ajan tuokiot! Missä kulta ja hopea! Missä väen paljous ja melu! Kaikki on tomua, kaikki tuhkaa, kaikki varjoa. Mutta tulkaa, huutakaamme kuolemattomalle Kuninkaalle: Herra, suo keskeltämme poismuuttaneelle iankaikkinen hyväsi ja anna hänelle lepo häviämättömässä autuudessa.

5. säv.

Muistelin profeettaa, joka huusi: Minä olen maa ja tuhka. Ja taas katselin hautoja, näin alastomat luut ja sanoin: Kuka nyt on kuningas tai sotamies, rikas tai köyhä, vanhurskas tai syntinen! Mutta ihmisiä rakastava Herra, anna palvelijallesi lepo vanhurskasten kanssa.

6. säv.

Sinun luomiskäskystäsi tuli minulle alku ja perustus, sillä Sinä tahdoit näkymättömästä ja näkyvästä luonnosta tehdä minut eläväksi, muovasit ruumiini maasta ja annoit jumalallisella ja eläväksi tekevällä hengähdyksellä minulle sielun. Sen tähden, Kristus, anna palvelijallesi lepo elävien maassa vanhurskaitten asuinsijoissa.

7. säv.

Elämänantaja Vapahtajamme, suo lepo hänelle, jonka olet ottanut pois tästä ajasta, veljellemme joka huutaa: Kunnia Sinulle.
Luotuasi alussa ihmisen kuvasi ja kaltaisuutesi mukaan asetit hänet paratiisiin hallitsemaan luotujasi. Kiusaajan kavaluuden harhauttamana hän söi ja niin tuli Sinun käskyjesi rikkojaksi. Sen tähden, Herra, tuomitsit hänet palaamaan jälleen maahan, josta hänet otettiin, ja anomaan lepoa.

8. säv.

Minä murehdin ja valitan, kun ajattelen kuolemaa ja näen haudassa makaavan meihin Jumalan kuvan mukaan luodun kauneuden hahmottomana, vailla kunniaa ja muotoa. Oi ihmettä! Minkä tähden onkaan tämä salaisuus meitä kohdannut! Miten olemmekaan annetut tuholle ja iestetyt kuolemaan! Totisesti Jumalan sanan mukaan, niin kuin on kirjoitettu, Jumalan joka poismuuttaneelle antaa levon.
Kunnia …

sama säv.

Sinun kuolemasi, Herra, antoi kuolemattomuuden, sillä ellei Sinua olisi laskettu hautaan, ei paratiisi olisi avautunut. Sen tähden ihmisiä rakastavana suo lepo poismuuttaneelle.
nyt …
Puhdas Neitsyt, Sanan portti, Jumalamme Äiti, rukoile armahdusta hänen sielulleen.

Autuudenlauseet

Herra, muista meitä valtakunnassasi.
Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita ovat murheelliset, sille he saavat lohdutuksen.
Autuaita ovat sävyisät, sillä he saavat periä maan.
Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
Autuaita ovat laupiaat, sillä heidän osakseen tulee laupeus.

6. säv.

Sinä, Kristus, teit ennen muita paratiisin asukkaaksi ryövärin, joka ristillä huusi Sinulle: Muista minua. Suo minullekin kelvottomalle hänen katumuksensa.
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
Sinä, elämän ja kuoleman Hallitsija, anna lepo pyhiesi kartanoissa sille, jonka tästä ajasta olet ottanut luoksesi ja joka huutaa Sinulle: Muista minut, kun tulet valtakuntaasi.
Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät on kutsuttava Jumalan lapsiksi.
Sielujen ja ruumiitten Valtias, murheellisten lohdutus, jonka kädessä on meidät henkemme, anna vanhurskasten maassa lepo palvelijallesi, jonka olet pois ottanut.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Kristus antakoon sinulle levon elävien maassa ja avatkoon paratiisin portit, tehköön sinut valtakunnan kansalaiseksi ja antakoon sinulle, Kristusta rakastavalle, anteeksi, mitä olet elämässä syntiä tehnyt.
Autuaitta olette te, kun ihmiset solvaavat ja vainoavat teitä ja valhetellen puhuvat teistä kaikenlaista pahaa minun tähteni.
Menkäämme ulos ja nähkäämme haudoissa, miten ihminen on alastomia luita, matojen ruoka ja paha haju, että ymmärtäisimme mikä on rikkaus, mikä kauneus, voima ja armollisuus.
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa.
Kuulkaamme, mitä huutaa Kaikkivaltias: Voi niitä, jotka etsivät nähdäkseen Herran peljättävää päivää! Se on pimeys ja tulella kaiken koettelee.
Kunnia …
Tunnustaen aluttoman syntymisen ja alkuperän kumarran synnyttänyttä Isää, kunnioitan syntynyttä Poikaa ja veisuin ylistän Isän ja Pojan kanssa säteilevää Pyhää Henkeä.
nyt …

teotokion

Kuinka annatkaan ravintoa äitinä, Neitsyt? Kuinka ruokitkaan luomakunnan ruokkijaa? Samalla tavalla kuin kirjoitusten mukaan Hän kalliosta puhkaisi veden janoavalle kansalle ja tunsi veden suonet.

Lukija:
Prokimeni, 3. säv.:

Autuaallinen on se tie, jota sinä vaellat tänään, oi sielu, sillä sinulle on valmistettu lepopaikka.

Liitelauselma:

Sinua, Herra, minä huudan. (Ps. 28: 1)

Lukija:

Pyhän apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille (4: 13-17):

Diakoni:

Kuulkaamme. Se on viisautta. Kuulkaamme.

Lukija:

Veljet, tahdomme teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa.

Pappi:

Rauha olkoon sinulle.

Kuoro:

Halleluja, halleluja, halleluja.
Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi (Ps. 65: 5).

Diakoni:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme pyhää evankeliumia.

Pappi:

Rauha olkoon teille kaikille.

Kuoro:

Niin myös sinun hengellesi.

Pappi:

Lukekaamme Johanneksen pyhää evankeliumia (5: 24-30).

Diakoni:

Kuulkaamme.

Kuoro:

Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.

Pappi:

Herra sanoi luoksensa tulleille juutalaisille: "Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti: tulee aika -- ja se on jo nyt -- jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää, sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen. Isä on myös antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on Ihmisen Poika. Älkää ihmetelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan -- hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. "Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. Minä tuomitsen sen mukaan mitä kuulen, ja tuomioni on oikea, sillä minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon.

Kuoro:

Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.

Diakoni:

Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme Sinua, kuule ja armahda.
Vielä rukoilemme lepoa nukkuneen Jumalan palvelijan (nimi) sielulle ja anteeksiantoa hänen tahtoen ja tahtomattaan tekemistään rikkomuksista.
Rukoilkaamme, että Herra Jumala saattaisi hänen sielunsa sinne, missä vanhurskaat lepäävät.
Anokaamme Kristukselta, kuolemattomalta Kuninkaalta ja Jumalaltamme hänelle Jumalan armoa, taivasten valtakuntaa ja syntien anteeksiantoa.
Rukoilkaamme Herraa.

Pappi vainajan luona kuuluvalla äänellä (toiset läsnä olevat papit lukevat rukouksen salaisesti):

Henkien ja kaiken elollisen Jumala, jonka olet voittanut kuoleman, kukistanut pahan hengen ja lahjoittanut maailmallesi elämän, Sinä, Herra, anna lepo nukkuneen palvelijasi (nimi) sielulle valoisassa ja viheriöivässä vilvoituksen paikassa, mistä ovat paenneet kipu, suru ja huokaus. Hyvänä ja ihmisiä rakastavana Jumalana anna hänelle anteeksi jokainen synti, jonka hän on tehnyt sanoin tai teoin tai ajatuksin, sillä ei ole ihmistä, joka eläisi syntiä tekemättä. Sinä yksin olet synnittömyydessä, Sinun vanhurskautesi on vanhurskautta iankaikkisesti, ja Sinun sanasi on totuus. Sillä Sinä, Kristus meidän Jumalamme, olet nukkuneen palvelijasi (nimi) ylösnousemus, elämä ja lepo, ja Sinulle, aluttomalle Isällesi ja kaikki pyhälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Amen.

Diakoni:

Rukoilkaamme Herraa.

Ja kukin pappi vuorollaan siunaa vainajan lausuen ääneen:

Sillä Sinä, Kristus meidän Jumalamme, olet …

Jos hautauspalveluksessa on piispa, hän lukee jommankumman seuraavista rukouksista.

Diakoni:

Rukoilkaamme Herraa.

Piispa:

Herra meidän Jumalamme, Sinä sanomattomalla viisaudellasi loit ihmisen maan tomusta muovaten hänen muotonsa ja kauneutensa ja koristit hänet kalliina ja taivaallisena omaisuutena Sinun kunniasi ja valtakuntasi ylistykseksi ja kaunistukseksi tekemällä hänet kuvaksesi ja kaltaiseksesi, mutta hän rikkoi Sinun säätämäsi käskyn eikä säilyttänyt osallisuutta kuvaasi. Sen tähden, ettei pahuus saisi kuolemattomuutta, sinä isiemme Jumala ihmistä rakastaen annoit käskyn tästä tomun ja hengen yhteenliittymästä, että tämä rikkomaton side Sinun jumalallisen tahtosi mukaan on katkaistava ja irrotettava, niin että sielu yleiseen ylösnousemukseen asti pääsee sinne, mistä se sai olemisensakin, mutta ruumis jälleen tulisi siksi, mistä se on tehtykin. Sen tähden rukoilemme Sinua, alutonta Isää, ainosyntyistä Poikaasi ja kaikki pyhää, olemukseltaan samaa ja eläväksi tekevää Henkeäsi, että et kääntäisi katsettasi pois kadotuksen tuhotessa luotuasi, vaan ruumiin hajotessa tomuksi, mistä se on tehty, saattaisit sielun vanhurskasten joukkoon. Totisesti, Herra meidän Jumalamme, saakoon voiton mittaamaton armosi ja kuvaamaton ihmisrakkautesi, ja jos tämä palvelijasi olisi isän tai äidin kirouksen alainen tai hän olisi oman kirouksensa langettama tai sielunpaimenta loukanneena olisi joutunut rangaistukseen tai saanut piispalta vakavimman rukousyhteyseron ja huolimattomana ja välinpitämättömänä jäänyt anteeksiantoa vaille, niin anna hänelle anteeksi minun, syntisen ja arvottoman palvelijasi kautta; ja hajottaessasi hänen ruumiinsa tomuksi saata hänen sielunsa pyhien majoihin. Totisesti, Herra meidän Jumalamme, jonka pyhille opetuslapsillesi ja apostoleillesi annoit syntien anteeksiantamisen vallan sanoen: Kaikki, minkä te sidotte, on sidottu, ja minkä päästätte, on päästetty, ja heidän kauttansa meille arvottomille ihmistä rakastaen olet suonut saman suuren lahjan, päästä nukkunut palvelijasi (nimi) sielun ja ruumiin synninteoista ja olkoon hänellä anteeksianto tässä ja tulevassa ajassa kaikki puhtaan ja aina neitseellisen Äitisi ja kaikkien pyhiesi esirukousten tähden.
Amen.

Toinen rukous

Rukoilkaamme Herraa.
Ylen armollinen Valtias Herra Jeesus Kristus meidän Jumalamme, joka kolmantena päivänä kuolleista ylösnoustuasi annoit pyhille opetuslapsillesi ja pyhitetyille apostoleillesi taivasten valtakunnan avaimet ja vallanarmossasi sitoa ja päästää ihmisten synnit, niin että taivaassakin on sidottu se, mikä on maan päällä sidottu, ja samoin päästetty se, mikä on maan päällä päästetty, ja olet sanomattomassa ihmisrakkaudessasi tehnyt meidätkin huonot ja arvottomat palvelijasi otollisiksi perimään ylen pyhän lahjasi ja armosi sitoa ja päästää kansasi tekoja; Sinä, kaikki hyvä Kuningas, minun vähäisen ja arvottoman kautta anna anteeksi palvelijallesi (nimi) kaikki, mitä hän ihmisenä on tässä elämässä rikkonut ja kaikki se, mitä hän on sanoin, teoin ja mielessään syntiä tehnyt, päästä hänet jokaisesta pahansuopuuden tuomasta tai muutoin saamastaan, piispan tai muidenkin asettamasta siteestä hänen langettuaan kateuden ja pahan vaikutuksesta. Ainoa hyvä ja ylen laupias, salli hänen sielunsa tulla niiden pyhien joukkoon, jotka aikojen alusta ovat Sinulle kelvanneet, ja hänen ruumiinsa palauta luomaasi luontoon. Sillä Sinä olet iankaikkisesti kiitetty ja ylistetty.
Amen.

Diakoni:

Kunnia …
nyt …
Herra, armahda (3).
Esipaimen (isä), siunaa.

Sitten piispa tai pappi lukee hautauspalveluksen loppusiunauksen:

Kunnia olkoon Sinulle, Jumala, meidän toivomme, kunnia Sinulle.
Kuolemattomana Kuninkaana eläviä ja kuolleita hallitseva ja kuolleista ylösnoussut Kristus totinen Jumalamme puhtaimman ja viattomimman pyhän äitinsä, pyhien kunniakkaitten ja korkeasti kiitettyjen apostolien, pyhien jumalankantajain isiemme, pyhien ja kunniakkaitten esi-isien Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin, pyhän vanhurskaan ystävänsä, neljäntenä päivänä herätetyn Lasaruksen ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden saattakoon keskuudestamme muuttaneen palvelijansa sielun vanhurskasten majoihin, antakoon hänelle levon Aabrahamin helmassa, lukekoon hänet pyhien joukkoon ja meitäkin armahtakoon hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.
Iankaikkinen on muistosi, autuuteen otollinen ja ikimuistettu veljemme (tai: sisaremme) (3).

Loppusiunauksen jälkeen tapahtuu hyvästely, jonka aikana lauletaan seuraavat stikiirat:

2. säv.

Tulkaa, veljet, ottakaamme jäähyväiset kuolleelta Jumalaa kiittäen, sillä hän on eronnut omaisistaan ja joutuu hautaan, ei hän enää huolehdi turhuudesta eikä rasitetusta ruumiistaan. Missä nyt ovat omaiset ja ystävät? Nyt eroamme. Rukoilkaamme Herraa antamaan hänelle lepo.
Voi tätä eroa, veljet, mikä valitus, mikä murhe nyt! Tulkaa ottamaan jäähyväiset häneltä, joka äsken vielä oli kanssamme, sillä hänet annetaan hautaan, peitetään paadella, hän on pimeydessä ja hänet haudataan kuolleitten joukkoon. Kaikki omaiset ja ystävät, nyt eroamme. Rukoilkaamme herra antamaan hänelle lepo.

Teotokion

Lähestymättömän Auringon äiti, Jumalansynnyttäjä, pelasta ne, jotka Sinuun toivonsa panevat. Me rukoilemme, saata esirukoustesi kautta ikihyvä Herra suomaan lepo nyt poissiirtyneelle siellä, missä vanhurskaitten sielut lepäävät. Viattomin, tee hänet jumalallisten hyvyyksien perilliseksi vanhurskasten kartanoissa ikuisesti muistettavana.
Kunnia …

6. säv.

Veljet ja ystävät, omaiset ja tuntemani, nähdessänne minut tässä äänettömänä ja hengettömänä, itkekää minua kaikki, sillä eilisenä päivänä puhuin kanssanne ja yhtäkkiä kohtasi minut kuoleman kauhistuttava hetki. Mutta tulkaa kaikki, jotka minua kaipaatte, ja jättäkää minulle jäähyväiset, sillä en enää vaella enkä tästedes keskustele kanssanne. Minä lähden oikeamielisen tuomarin eteen; siellä orja ja herra ovat yhdessä, kuningas ja sotamies, rikas ja köyhä samanarvoisina. Kukin saa tekojensa mukaan kunnian tai häpeän. Pyydän ja anon Kristusta Jumalaa, että minä en joutuisi syntieni vuoksi vaivaan, vaan että Hän saattaisi minut elämän valkeuteen.
nyt …

Teotokion

Oi Kristus, synnyttäjäsi ja uskon todistajien, apostolien, profeettain, esipaimenten, pyhittäjien ja vanhurskasten ja kaikkien pyhien esirukousten tähden suo lepo nukkuneelle palvelijallesi.

Pappi:

Pyhien isiemme rukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, ole meille armollinen ja pelasta meidät.

Kuoro:

Amen.

Jos piispa on läsnä, hän sanoo:

Pyhien isiemme rukouksien tähden …

Pappi:

Pyhän esipaimenemme rukouksien tähden …

Jäähyväisten jälkeen vainaja saatetaan hautaan laulaen:

Minä murehdin ja valitan …

III. Haudalla

Vainajaa hautaan laskettaessa pappi lukee samat rukoukset kuin vainajan kotona.

Tämän jälkeen pappi ristinmuotoisesti valaa arkulle lampukan öljyä sanoen:

Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin (Ps. 51: 9).

Sitten hän ottaa multaa ja pudottaa sitä ristin muotoon arkulle sanoen:

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat (Ps. 24: 1). Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman (1 Moos. 3: 19).

Päätössiunaus

Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman Äitinsä, jumalankantajain pyhittäjäisäimme ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden olkoon meille armollinen ja pelastakoon meidät hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.

---

Pappisvainajia siunattaessa on tapana ylistysveisuissa laulaa myös nämä kaksi troparia heti ensimmäisen jälkeen.

Kiitetty olet Sinä, Herra …
Oi pyhät uskon todistajat, jotka olette julistaneet Jumalan Karitsaa ja itse karitsain tavalla tulleet surmatuiksi ja siirretyiksi kuolemattomaan, iankaikkiseen elämään, lakkaamatta rukoilkaa Häntä suomaan meille velkojemme päästö.
Kiitetty olet Sinä, Herra …
Kaikki, jotka elämässä olette ahdasta vaivan tietä vaeltaneet ja jotka olette ottaneet ristin ikeeksenne uskossa minua seuraten, tulkaa riemuitsemaan voittopalkinnoista ja taivaallisista seppeleistä, jotka olen teille valmistanut.

Ektenia seuraavassa muodossa:

Vielä rukoilemme lepoa veljemme ja kanssapalvelijamme, nukkuneen Jumalan palvelijan (nimi) sielulle ja anteeksiantoa hänen tahtoen tai tahtomattaan tekemistään rikkomuksista.
Rukoilkaamme, että Herra Jumala saattaisi …

Rukouksen

”Henkien ja kaiken elollisen Jumala”

jälkeen luetaan seuraava rukous. (1
---
1) Ei lueta muistorukouksissa.
---
Diakoni:

Rukoilkaamme Herraa.

Piispa:

Kiitämme Sinua, Herra meidän Jumalamme; yksin Sinulla on kuolemattomuus ja käsittämätön kunnia, määrätön armo ja sanomaton ihmisrakkaus ja loppumaton valtakunta etkä Sinä, Herra, henkilöön katso. Sinä olet kaikille ihmisille säätänyt samankaltaisen elämän päätöksen määrän täyttyessä. Sen tähden hartaasti anomme Sinulta, Herra meidän Jumalamme, anna lepo Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin helmassa palvelijallesi, veljellemme ja kanssapalvelijallemme (nimi), joka on nukkunut iankaikkiseen elämään ylösnousemisen toivossa. Ja niin kuin Sinä asetit hänet ajallisen kirkkosi palvelijaksi, niin tee hänet palvelijaksi myös taivaallisessa pyhäkössäsi, oi Herra. Sinä kaunistit hänet ihmisten edessä hengellisellä arvolla, ota hänet tuomioon langettamatta kunniaasi myös enkelten edessä. Sinä, joka soit kunniaa hänen ajalliselle elämälleen, tee hänen lähtemisensä ajasta tulemiseksi pyhien joukkoon ja yhdistä hänen henkensä niihin, jotka aikojen alusta ovat Sinulle kelvanneet. Sillä Sinä, Kristus meidän Jumalamme, olet nukkuneen palvelijasi (nimi) ylösnousemus, elämä ja lepo ja Sinulle, aluttomalle Isällesi ja kaikki pyhälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi me kunniaa kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Amen.

Katso myös