Toiminnot

Ortodoksisen teologian pro graduja

Kohteesta Ortodoksi.net

Ortodoksisen teologian pro graduja vuosilta 1992-2011.

Eksegetiikka

 • Balagurin, Okko: Jahven Sinetti: Serubbabel Haggain kirjassa. 2007
 • Nevalainen, Kirsti: Kuinka hyvästä tuli paha? Myyttisen käärmeen uskonnonhistoriaa. 1997
 • Sidoroff, Ilja: Pelastuksen sarvi Daavidin huoneesta - Luukkaan hymnien messiaskuva ja funktio. 2006
 • Skopets, Mervi: Raamattu ja sen suomennokset ortodoksisessa kirkossa. 2004
 • Sundkvist, Mikael: Är Toran fortfarande i kraft? Fädernas reception av de s.k. metaforiska nomos-uttrycken hos Paulus. 2001

Kirkkohistoria

 • Alava, Jukka: Helsingin ortodoksisen seurakunnan uskonnonopetus vuosina 1955 - 1987. 1994
 • Danouzi, Anu: Diakoniatyö Tampereen ortodoksisessa seurakunnassa vuosina 1950-2005. 2009
 • Hakkarainen, Pentti: Bysantin keisarikunnan yksityisistä hyväntekeväisyyslaitoksista (395 - 1453). 1991
 • Jyrkinen, Pekka: Ylienkeli Mikael ja Suur-Savon kristillisyyden synty. 1991
 • Karvonen, Irina: Kuka oli Joona Jaasjärveläinen? Luostarin perustajasta pyhimykseksi. 2003
 • Lampropoulos, Ioannis: The History of the Dialogue between the Eastern and Oriental Orthodox Church in 20th Century. 2004
 • Loima, Jyrki: Ajanlaskukysymys Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa 1917 - 1921. Kalenteriongelma suomalaisessa seurakunnassa. 1993
 • Mensonen, Satu: Ortodoksisten Nuorten Liitto ry. Hengellisen jälleenrakentamisen toteuttajana 1943 - 1960. 2002
 • Miettinen, Johanna: Isä Aleksanteri Ryttyläinen ortodoksisuuden nuorisotyön kehittäjänä ja nuorison kasvattajana. 2009
 • Naakka-Rautiainen, Kirsi: Seka-avioliitot Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa vuosina 1930 - 1950. 1995
 • Nguyen, Riina: Kirkon jäseneksi. Suomen ortodoksisen kirkon reaktiot kirkosta luopumisiin ja kirkkoon liittymisiin vv. 1950-1989 sekä luopumisten ja liittymisten motiivit. 2011
 • Pajarinen, Kirsi: Suomalaiskansallista ortodoksista kirkkokuntaa rakentamassa. Kirkollishallituksen toiminta kansallistuttamiskysymyksessä vuosina 1925-1935. 2008
 • Reittu-Karppinen, Tuula: Suojärven Annantehtaan ortodoksisen seurakunnan toiminta poikkeusoloissa 1939 - 1950. 1996
 • Riikonen, Juha: Moskova kutsuu. Moskovan patriarkaatin pyrkimys saada Suomen ortodoksinen arkkipiispakunta alaisuuteensa 1945 - 1957. 1996
 • Roszczenko, Aleksander: Spor o Suprasle v 1989-1996: Primer pol'skogo ekumenizma. 2004
 • Salminen, Markku: Ortodoksiset sotilaskirkot Bomarsundin linnakkeessa. Ortodoksiaa Ahvenanmaalla 1800-luvulla. 2004
 • Salonen, Sanna: Brihat, ruvekkua sulhastamah. Avioliitot Suistamon kreikkalaiskatolisessa seurakunnassa 1850 - 1939. 2003
 • Tajakka, Tia: Isä Dimitri Tarvasaho ortodoksisena kasvattajana. 1994
 • Wartiainen, Lahja: Lucia Palin ja ortodoksinen sisälähetystyö Raja-Karjalassa 1917 - 1936. 2000
 • Verikov, Andrei: Uskonnonvapaudesta vapauteen uskonnosta. Neuvostoliiton uskonnonvastainen propaganda ja ortodoksinen perinne Venäjän vallankumouksen jälkeisessä Uhtuan kihlakunnassa.

Kirkkomusiikki

 • Aho, Laura: Oktoekhos kreikkalaisessa ja suomalaisessa ehtoo- ja amupalveluksessa sekä liturgiassa. 2003
 • Anttonen, Sirpa: Lukkarista teologian maisteriksi. Ortodoksinen kanttorikoulutus Suomessa vuosina 1918-1998. 1999
 • Ek, Susanne: Liturgisen laulun funktio Suomen ortodoksisessa kirkossa. 2003
 • Grinevich, Olga: Aleksandr Kastalskin venäläisen kirkkomusiikin uudistajana. Vanhojen venäläisien rospevien sovitukset Aleksandr Kastalskin musiikillisessa toiminnassa. 2008
 • Hakkarainen, Jenni: Hengelliset laulut Suomen ortodoksisessa kirkossa 1920 - 1951. Vaeltajan lauluja -kokoelman luominen. 2003
 • Hattunen, Heikki: Peter Mirolybov ja hänen Akatistos Sergeille ja Hermanille. 2010
 • Honkamäki, Leena: Irja Bysanttilaisen ja venäläisen akatistosikonin hymnografinen yhteys jumalansynnyttäjän akatistoshymniin. 1998
 • Honkaselkä, Eija: Nainen ortodoksisen seurakunnan kanttorina. 2000
 • Jokinen, Minna: Laulajana ortodoksisessa kirkossa. 2000
 • Laukkanen, Sofia: Valamolainen sävelmistö. Ortodoksisen kirkkolaulun myytti? 2008
 • Lintu-Kallinen, Anita: Kristuksen syntymäjuhlan kanoni. 1993
 • Länne, Marianna: Pyhän Johannes Krysostomoksen liturgian sävelmistö. Musiikkianalyysi romaniankielisestä liturgiasta Suomessa. 2006
 • Merras-Häyrynen, Varvara: Valamon Obihodin sävelmät suomenkielisessä ortodoksisessa liturgisessa laulussa. 2003
 • Nikolskaja-Heikkilä, Olga: Pavel Cesnokov venäläisen kirkkolaulun uuden suuntauksen edustajana. Pavel Cesnokovin kuoronjohdon oppikirja kuoroihanteiden välittäjänä. 2007
 • Nykänen, Petri: Vanhat venäläiset znamenni-sävelmät Suomen ortodoksisessa kirkkolauluperinteessä. 2000
 • Patrikainen, Riikka: Tavoitteena laulava seurakunta. Viktor Hentunen kuorolaulun ja yhteislaulun kehittäjänä 1919 - 1969. 2006
 • Penttinen, Marita: Ennustukset ja symbolit Neitsyt Marian neljän suomalaisen juhlakanonin teksteissä "Vapahtajan puhtain temppeli, kallisarvoinen häämaja, Neitsyt, Jumalan kunnian pyhä aarreaitta". 2008
 • Pietarinen, Anneli:Laulettavien tekstien ja kaavan valinta ehtoopalveluksessa. Ehtoopalvelus eräiden suurten Herran juhlien esi- ja jälkijuhlakautena. 2002
 • Podschivalow, Kirsi: P.I. Tshaikovski, kirkkomusiikin säveltäjänä ja sovittajana. 1998
 • Pyrrö, Romanos: Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa! Kirkkolaulu Valamon luostarissa Suomen itsenäisyyden aikana. 2000
 • Räsänen, Antti: Herra, viisauteen ohjaaja! Kirkkomusiikin käyttö ortodoksisen uskonnon tunneilla peruskoulussa ja lukiossa Pohjois-Karjalassa. 2003
 • Suikkanen, Aleksi: Säveltäjä Tikey Zes ja hänen säveltämänsä ehtoollislauselmat. 2007
 • Takala-Roszczenko, Maria: Näkökulmia slaavilaisen kirkkolaulun murrokseen. Supraslin irmologion (1598-1601) kirkkolaulutraditionsa edustajana. 2005
 • Tchervinskij-Matsi: Venäläisen ortodoksisen kirkkolaulun kehitys 1500-luvulta suomalaiseen 2000-luvun alkuun. Tyylikausien ja koulukuntien analyysi säveltaiteellisen pro gradu -tutkielman kuoronjohto-ohjelmistosta. 2006
 • Verikov, Maria: Uusi liturgiasävelmistö "Muoviliturgia" (1964) osaana Suomen ortodoksisen kirkon liturgisia uudistuksia. 2008
 • Virolainen, Wilhelmiina: Pjotr Vasiljevits Akimov (Pekka Attinen, 1885 - 1956) ortodoksisen kirkkomusiikin säveltäjänä. 1996
 • Vuorinen, Jooa: Kirkkolaulu ja oktoekhoskäytäntö Võrun ortodoksisessa seurakunnassa. 2005

Käytännöllinen teologia

 • Ahlbäck, Susanne (& Weckström, Marjo): Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman keskeiset sisällöt verrattuna peruskoulun ortodoksisen uskonnon 1.-5. vuosiluokkien oppikirjojen oppisisältöihin sekä opettajien kokemuksia peruskoulun oppikirjojen käytännöllisyydestä opetustyössä. 2011
 • Antikainen, Veli-Matti: Syntiinlankeemuksesta katumuksen kautta Jumaloitumiseen/Kyselytutkimus siitä, kuinka Suomen ortodoksinen papisto ohjaa synninkatumuksen sakramentissa katuvaa ihmistä tarkasteltuna kirkon tradition ja kognitiivisen konstruointioppimiskäsityksen valossa. 1997
 • Balcin, Nemanja: Slava-juhla Suomessa. Serbialaisortodoksien perheen suojeluspyhä. 2008
 • Baljaskin, Annele: Lähetystyö Lieksan ortodoksisessa seurakunnassa 1970-1993. 2008
 • Blinnikka, Antti: Tuohustuli-lehden pääkirjoitukset ortodoksisten nuorten identiteettiö vahvistamassa 1960-luvulla. 2010
 • Haapalainen, Heikki: "Median lempilapsi?" Ortodoksisen kirkon julkisuuskuva Karjalaisen ja Savon Sanomien journalistisessa aineistossa 1.1. - 30.6.2003. 2005
 • Hautamäki, Alexander: Partio - Ideologiaa vai aatetta? Pohjoiskarjalaisten ortodoksisten partiolippukuntien johtajien kokemuksia partion arvo- ja aatemaailmasta ja niiden vaikutuksista heidän elämäänsä. 2001
 • Heikkinen, Kosti: Metropoliitan sana. 1996
 • Hesse, Paul: Tilateologian semioottinen rakenne. 1992
 • Hirvonen, Timo: Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Suomenkielisen toimituskäytännön kehitys ja suhde liturgiseen uudistukseen. 2007
 • Holm, Stefan: Entisen Repolan seurakunnan praasniekkaperinteen säilyminen ja muuttuminen Venäjän vallankumouksen jälkeisenä aikana. 1999
 • Honkamäki, Tomi-Heikki: Eukaristia kirkon yhtenäisenä rukouksena. 2000
 • Honkaselkä, Timo: Nikolai Valmo ortodoksisten pappien kasvattajana. 1998
 • Häkkinen, Jarko: Sarjakuva uskonnonopetuksessa. Ortodoksisen uskonnon opetuksessa käytössä olevan sarjakuvamateriaalin analyysi. 1998
 • Hätinen, Johannes: Saarna Liturgiassa - tulkitsijana rovasti Mikael Ritamo. 2000
 • Iltola, Pirkko ja Leo: Arkkipiispa Paavali hengellisenä ohjaajana. 1993
 • Junes, Mikko: Ortodoksipappien teologinen koulutus. Pappien ja piispojen näkemyksiä teologisen koulutuksen merkityksestä. 2009
 • Juurela, Tiina: Kätketty salaisuus. Raja-Karjalan ortodoksien syntymään ja kuolemaan liittyvät riitit. 2004
 • Järvelin, Tuomas: "Jos joku teistä sairastaa" Öljypyhityksen elementtien tulkitseminen palveluksen kehityshistoriassa ja Suomen ortodoksisessa kirkossa. 2007
 • Kareinen, Katja: Liturginen katekeesi ja opetussuunnitelman perusteet ortodoksisen uskonnon uudessa alkuopetuksen oppikirjassa. 2006
 • Karhusaari, Johannes: Jumalansynnyttäjän kuva kirkossa. Jumalansynnyttäjän kuvat Ohridin Perivleptos -kirkon seinämaalauksissa vuodelta 1295. 2006
 • Kyllönen, Ulla: "Näköala ortodoksisuuteen" Vanhempien näkemyksiä Päiväkoti Kasselin ortodoksi-kristillisestä uskontokasvatuksesta. 2008
 • Laamanen, Marianne: Jumalanpalveluspuvut Suomen ortodoksisessa kirkossa. 1995
 • Laamanen, Riitta: Kuva kertoo rukouksesta. Isä meidän -rukous ortodoksioppilaiden piirustuksissa. 2002
 • Lintu, Heli: Päiväkerhon vaikutus kerholaisiin. 1993
 • Lisitsin, Veikko: Katumuksen sakramentin vaikutus Kotkan ja Lieksan seurakuntien hengelliseen tilaan. 1997
 • Makkonen, Leo: Sanojen takana sielulla ja sydämellä. Pappismunkki Paavali ja hänen kirjallinen toimintansa Aamun Koitossa vuosina 1945 - 1955. 1995
 • Merras, Teo: Liturginen uudistus Suomen ortodoksisessa kirkossa. Historiallinen tausta, teologiset periaatteet ja käytönnön toteutus. 2004
 • Miinalainen, Minna: Valo kantaa valoa. Kehitysvammainen Jumalan palvelijana. 2005
 • Pössi, Juha: Vertausten opettaminen liturgisen katekeesin kuvastajana. 1998
 • Rajala, Anna: Karjalaisten sopeutuminen. Raja-Karjalan ortodoksien tie Etelä-Pohjanmaan herännäisalueelle. 2004
 • Peiponen, Harri: Seurakuntien arjen haasteet. Piispaintarkastukset Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnissa 1926-1935. 2008
 • Ratilainen, Paula: Olenko ortodoksi. Maahanmuuttajaoppilas ortodoksisessa uskonnonopetuksessa. 2006
 • Rovio, Kirsi: Pelena - ikonia kaunistava tekstiili. 1999
 • Saarijärvi, Tanja: Aari Surakka muistikuvissa ja kirjallisuudessa. Haastattelututkimus. 2006
 • Saulamo, Heikki: Mirhantuojanaiset pääsiäisen veisuissa. 2004
 • Slätis, Johan: Suuren torstain synty. Egerian matkapäiväkirja ja armenialainen lukusääntö Jerusalemin 300-luvun liturgisen kehityksen kuvaajina. 2010
 • Suopela, Kuisma: Ortodoksiset iltahartaudet yleisradiossa 1970- ja 1990-lukujen alkuvuosina. 1995
 • Toivanen, Markku: Liiton sateenkaari, tutkielma värimaailman liturgian semioottisesta rakenteesta. 1995
 • Tynkkynen, Timo: Lappeenrannan ortodoksisen kirkon sakraalisen kokonaisuuden kehitys ja siihen vaikuttaneet tekijät. 1996
 • Uljonen, Hanne:Ortodoksisuus perusopetuksen 7.-9. luokkien evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirjoissa. 2008
 • Vasko, Outi: Kirkkovuoden 12 suuren juhlan ja pääsiäisen ikonit, troparit ja kontakit uskonopin opetuksessa peruskoulun vuosiluokilla 1-5. 2005
 • Vatanen, Sari: Kohtaavatko koti ja ortodoksisuus? Vanhempien käsityksiä uskontokasvatuksesta Joensuun ja Taipaleen ortodoksisissa seurakunnissa. 2000
 • Vänskä, Mirja: Näien autuain väkien kanssa. Tuomas Frimanin liturgisen sanaston tarkastelua teoksessa Palvelu-kirja jalo-uskoisessa kirkossa. 2008
 • Weckström, Marjo (& Ahlbäck, Susanne): Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman keskeiset sisällöt verrattuna peruskoulun ortodoksisen uskonnon 1.-5. vuosiluokkien oppikirjojen oppisisältöihin sekä opettajien kokemuksia peruskoulun oppikirjojen käytännöllisyydestä opetustyössä. 2011

Systemaattinen teologia

 • Ahlbäck, Lars: Kirkkoisien perintö. Kirkkoisät Ilarion Alfejevin teologiassa. 2008
 • Anttila, Timo: Ylistyslaulu vapaudelle. Metropoliitta Paulos Mar Gregorioksen ihmiskuva. 2002
 • Goudetsidis, Archontis: The Psalms in the Patristic Hermeneutics. Patristic interpretation of the four main Messianic Psalms of the Great Hours of Good Friday. 2004
 • Hattunen, Maria: Maria Egyptiläinen ja pyhän muuttuvat representaatiot. 2010
 • Hokkinen, Tuula: Alexander Schemannin kastekäsitys. 2002
 • Hyytiäinen, Timo: Armo Filokaliassa. Patristisen armokäsityksen kehitys 300-luvulta 1300-luvulle. 2009
 • Ihatsu, Maura: Mirhallavoitelun mysteerio ortodoksisen kirkon käymässä ekumeenisessa dialogissa. 2009
 • Kallinen, Kimmo: Kirkon mysteeri anglikaanis-ortodoksisessa dialogissa. 1993
 • Kallonen, Tuomas: "Kutsuttu ihminen" Kääntymyskokemuksen ja ihmiskuvan suhde Anthony Bloomin ajattelussa. 2008
 • Kiiveri, Ville: Pyhyyden läsnäolo luomakunnassa. Kontekstuaalis-hermeneuttinen tutkielma Maksimos Tunnustajan logos-teoriasta mallina ekologisen kriisin ratkaisemiseksi. 2000
 • Koponen, Ari: "Rakkauden ontologiaa". Persoonan käsite metropoliitta John D. Zizioulaksen ajattelussa. 2008
 • Korhonen, Petri: Prosopon - Metropoliitta Hierotheos Vlachoksen ihmiskuva. 2009
 • Larikka, Antti: Ortodoksisen ekklesiologisen ajattelun jatkuvuus diasporan autokefaliakysymyksen yhteydessä. 1994
 • Leistola, Mikko: Johannes Damaskolaisen opetus Neitsyt Mariasta. 2009
 • Metso, Pekka: Nikolaos Kabasilaan symbolistis-realistinen ehtoollisteologia. 1999
 • Nenola, Aino: MIKSI EI? Ortodoksisen kirkon keskustelua naisen suhteesta sakramentaaliseen pappeuteen. 2003
 • Okulov, Sirpa: "Njanjan uskonto" Ortodoksian olemus Tito Collianderin mukaan. 2002
 • Paavola, Markus: Piispa Kallistos Waren antropologinen opetus. 2001
 • Palli, Madis: Ihmisen pelastuminen kirkkoisä Johannes Krysostomoksen mukaan. 1997
 • Partanen, Teuvo: "Rakastava ihminen". Origeneen Korkeaa Veisua käsittelevien homilioiden välittämä ihmiskuva ja sen ulottuvuudet. 1997
 • Penttonen, Jyrki: Yksilön ja yhteisön suhde Basileios Suuren sosiaalisessa ajattelussa. 1995
 • Päivinen, Risto: Ortodoksisen lähetystyön perusteet, periaatteet ja Anastasios Jannoulatoksen näkemys ortodoksisesta lähetystyöstä. 1997
 • Räsänen, Juhani: Seitsemän ekumeenisen kirkolliskokouksen maallikkoja koskevat periaatteet. 1994
 • Smalin, Teemu: "Kruunaa heidät kunnialla ja arvonannolla" Stanley S. Harakaksen opetus avioliiton tehtävistä. 2005
 • Sailamäki, Aija: Kärsimyksen mysteeri. Isä John Breckin näkemys kärsimyksestä. 2007
 • Savolainen, Anssi: Rukous olemisen tapana. Arkkimandriitta Sofroni Saharovin rukousteologian ulottuvuudet. 2004
 • Savolainen, Ulla: Kipua, surua ja huokauksia? - Piispa Ignati Brjantsaninovin käsitys kuolemasta. 2005
 • Sidoroff, Mikko: Rakkaudesta totuuteen. Ekklesiologia ortodoksisen ja roomalaiskatolisen kirkon oppineuvotteluissa 1980-1993 2007
 • Sissonen, Raimo: Valoon puetut, Pyhän Efraim Syyrialaisen epifaniahymninen opetus kastesta. 1992
 • Sjöberg, Aleksej: Kyrka-och-stat eller kyrka-mot-stat? En diskussion inom den ryska kyrkan 1926-1930. 2006
 • Sjöberg, Marita: Johannes Krysostomoksen käsitys askeesista. 2000
 • Skopets, Viatcheslav: Efraim Syyrialainen ja Corpus Ephraemicum ihmisen vapaudesta. 2004