Toiminnot

Toinen Mooseksen kirja

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Exodus)
Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Vanha testamentti - Septuaginta
tai lyhyemmin "LXX", Koinee-kreikkalainen versio
heprealaisesta Raamatusta
Pentateukki tai "Laki"

1. Mooseksen kirja eli Genesis
2. Mooseksen kirja eli Exodus
3. Mooseksen kirja eli Leviticus
4. Mooseksen kirja eli Numeri
5. Mooseksen kirja eli Deuteronomium

Historiakirjat

Joosua | Tuomarit | Ruut
I Samuel | II Samuel
I kuninkaiden kirja | II kuninkaiden kirja
I aikakirja | II aikakirja
I Esra | II Esra | Nehemia | Esteri (laajempana)
Judit | Tobias
I Makkabilaiskirja | II Makkabilaiskirja | III Makkabilaiskirja

Viisauden kirjat

Psalmit
Psalmi 151
Saarnaaja
Jobin kirja
Sananlaskut
Laulujen laulu
Salomon psalmit
Viisauden kirja
Sirak

Pienet profeetat tai "Kaksitoista profeettaa"

Hoosea | Aamos | Miika | Joel | Obadja | Joona
Nahum | Habakuk | Sefanja | Haggai | Sakarja
Malakia

Profeetat
Suuret profeetat

Jesaja | Jeremia | Baruk | Valitusvirret
Jeremian kirje | Hesekiel | Daniel (laajempana)

Liite
IV Makkabilaiskirja


Toinen Mooseksen kirja (Exodus, kreikaksi Ἔξοδος, "lähtö", hepreaksi ‏ואלה שמות‎, Ve-eleh shemoth, "Nämä ovat nimet" tai vain שמות, Shemoth) on toinen viidestä Mooseksen kirjasta (pentateukki), eli juutalaisten pyhän kirjoituksen Tooran toinen kirja. Se on myös kristittyjen Raamatun Vanhan testamentin toinen kirja. Kirjan alussa Israelin kansa on Egyptin orjuudessa kunnes he pakenevat erämaahan ja lähtevät kohti luvattua maata. Kirja sisältää Mooseksen lain, johon kuuluvat muun muassa kymmenen käskyä.

Sisältö

 • Israelilaiset orjina Egyptissä, heidän lukumääränsä kasvu (1)
 • Mooseksen syntymä (2)
 • Herra kutsuu Mooseksen, palava pensas
 • Vitsaukset Egyptissä (7–12)
 • Pääsiäinen, israelilaiset lähtevät Egyptistä (12)
 • Israelilaiset kulkevat meren poikki (14)
 • Mannaihme (16)
 • Vettä kalliosta (17)
 • Kymmenen käskyä (20)
 • Mooseksen laki (20–31)
 • Kultainen sonni (Kultainen vasikka) (31–32)
 • Liiton arkin ja ilmestysmajan rakentaminen (36–40)


Raamatun kirjat
Vanha testamentti (heprealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja | 2. Mooseksen kirja | 3. Mooseksen kirja | 4. Mooseksen kirja | 5. Mooseksen kirja | Joosuan kirja | Tuomarien kirja | Ruutin kirja | 1. Samuelin kirja | 2. Samuelin kirja | 1. kuninkaiden kirja | 2. kuninkaiden kirja | 1. aikakirja | 2. aikakirja | Esran kirja | Nehemian kirja | Esterin kirja | Jobin kirja | Psalmien kirja | Sananlaskujen kirja | Saarnaajan kirja | Laulujen laulu | Jesajan kirja | Jeremian kirja | Valitusvirret | Hesekielin kirja | Danielin kirja | Hoosean kirja | Joelin kirja | Aamoksen kirja | Obadjan kirja | Joonan kirja | Miikan kirja | Nahumin kirja | Habakukin kirja | Sefanjan kirja | Haggain kirja | Sakarjan kirja | Malakian kirja |

Uusi testamentti

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi | Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje | Juudaksen kirje | Johanneksen ilmestys |