Toiminnot

Kolmas Mooseksen kirja

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Leviticus)
Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Vanha testamentti - Septuaginta
tai lyhyemmin "LXX", Koinee-kreikkalainen versio
heprealaisesta Raamatusta
Pentateukki tai "Laki"

1. Mooseksen kirja eli Genesis
2. Mooseksen kirja eli Exodus
3. Mooseksen kirja eli Leviticus
4. Mooseksen kirja eli Numeri
5. Mooseksen kirja eli Deuteronomium

Historiakirjat

Joosua | Tuomarit | Ruut
I Samuel | II Samuel
I kuninkaiden kirja | II kuninkaiden kirja
I aikakirja | II aikakirja
I Esra | II Esra | Nehemia | Esteri (laajempana)
Judit | Tobias
I Makkabilaiskirja | II Makkabilaiskirja | III Makkabilaiskirja

Viisauden kirjat

Psalmit
Psalmi 151
Saarnaaja
Jobin kirja
Sananlaskut
Laulujen laulu
Salomon psalmit
Viisauden kirja
Sirak

Pienet profeetat tai "Kaksitoista profeettaa"

Hoosea | Aamos | Miika | Joel | Obadja | Joona
Nahum | Habakuk | Sefanja | Haggai | Sakarja
Malakia

Profeetat
Suuret profeetat

Jesaja | Jeremia | Baruk | Valitusvirret
Jeremian kirje | Hesekiel | Daniel (laajempana)

Liite
IV Makkabilaiskirja


Kolmas Mooseksen kirja (Leviticus, kreikaksi (το) Λευιτικόν (βιβλίον), "leeviläisten kirja", hepreaksi ‏ויקרא‎, Vayikra, "Ja Hän kutsui") on kolmas viidestä Mooseksen kirjasta (pentateukki), eli juutalaisten pyhän kirjoituksen Tooran kolmas kirja. Se on myös kristittyjen Raamatun Vanhan testamentin kolmas kirja. Kolmas Mooseksen kirja koostuu suurimmaksi osaksi Jumalan puheen suorista lainauksista, joiden osuus on suurempi tässä kirjassa kuin missään muussa Raamatun kirjassa.

Sisältö

  • Lakeja uhraamisesta: Polttouhrilaki, ruokauhrilaki, yhteysuhrilaki, syntiuhrilaki ja vikauhrilaki (1-6)
  • Historiallinen osuus: Aaronin ja hänen poikiensa vihkiminen papeiksi; pappeja koskevia määräyksiä (8-10)
  • Laki puhtaista ja saastaisista eläimistä (11)
  • Lakeja puhtaudesta ja saastaisuudesta ja puhdistamisesta (11-16)
  • Lakeja Israelin kansan ja pakanoiden erottamiseksi (17-20)
  • Lakeja pappien henkilökohtaisesta puhtaudesta ja pyhien ruokien syömisestä (20-21)
  • Juhla-aikoja koskevia säädöksiä: sapatti, pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, helluntai (kiitos- ja elonkorjuujuhla), sovituspäivä, lehtimajanjuhla, sapattivuosi ja riemuvuosi (23, 25)
  • Lupauksia ja varoituksia säädösten noudattamiseksi: kuuliaisuuden siunaus, tottelemattomuuden seuraukset (26)
  • Pyhistä lahjoista ja kymmenyksistä (27)


Raamatun kirjat
Vanha testamentti (heprealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja | 2. Mooseksen kirja | 3. Mooseksen kirja | 4. Mooseksen kirja | 5. Mooseksen kirja | Joosuan kirja | Tuomarien kirja | Ruutin kirja | 1. Samuelin kirja | 2. Samuelin kirja | 1. kuninkaiden kirja | 2. kuninkaiden kirja | 1. aikakirja | 2. aikakirja | Esran kirja | Nehemian kirja | Esterin kirja | Jobin kirja | Psalmien kirja | Sananlaskujen kirja | Saarnaajan kirja | Laulujen laulu | Jesajan kirja | Jeremian kirja | Valitusvirret | Hesekielin kirja | Danielin kirja | Hoosean kirja | Joelin kirja | Aamoksen kirja | Obadjan kirja | Joonan kirja | Miikan kirja | Nahumin kirja | Habakukin kirja | Sefanjan kirja | Haggain kirja | Sakarjan kirja | Malakian kirja |

Uusi testamentti

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi | Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje | Juudaksen kirje | Johanneksen ilmestys |