Toiminnot

Psalmien kirja

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Vanha testamentti - Septuaginta
tai lyhyemmin "LXX", Koinee-kreikkalainen versio
heprealaisesta Raamatusta
Pentateukki tai "Laki"

1. Mooseksen kirja eli Genesis
2. Mooseksen kirja eli Exodus
3. Mooseksen kirja eli Leviticus
4. Mooseksen kirja eli Numeri
5. Mooseksen kirja eli Deuteronomium

Historiakirjat

Joosua | Tuomarit | Ruut
I Samuel | II Samuel
I kuninkaiden kirja | II kuninkaiden kirja
I aikakirja | II aikakirja
I Esra | II Esra | Nehemia | Esteri (laajempana)
Judit | Tobias
I Makkabilaiskirja | II Makkabilaiskirja | III Makkabilaiskirja

Viisauden kirjat

Psalmit
Psalmi 151
Saarnaaja
Jobin kirja
Sananlaskut
Laulujen laulu
Salomon psalmit
Viisauden kirja
Sirak

Pienet profeetat tai "Kaksitoista profeettaa"

Hoosea | Aamos | Miika | Joel | Obadja | Joona
Nahum | Habakuk | Sefanja | Haggai | Sakarja
Malakia

Profeetat
Suuret profeetat

Jesaja | Jeremia | Baruk | Valitusvirret
Jeremian kirje | Hesekiel | Daniel (laajempana)

Liite
IV Makkabilaiskirja


Psalmien kirja eli Psalmit (hepreaksi ‏תהלים‎, Tehilim) on yksi Raamatun Vanhan testamentin viisauskirjoista. Se on Raamatun 24. (heprealaisessa kaanonissa 19.) kirja ja juutalaisen Tanakhin Ketuvimin ensimmäinen kirja. Psalmit ovat alun perin ylistyslauluja, valitusrukouksia ja katumusvirsiä, joita on laulettu kielisoitinten säestyksellä. Tunnetuimpiin psalmistoihin kuuluu Daavid.

Sisältö

Psalmit voidaan jakaa erilaisiin lajiryhmiin:

 • Kiitospsalmeissa kiitetään Jumalaa. Esimerkiksi psalmit 30, 103 ja 116.
 • Valituspsalmeissa itketään sairautta tai sotaa. Valituspsalmeista löytyy sekä yksittäisen henkilön että yhteisön valituksia. Esimerkiksi psalmit 51 ja 102.
 • Ylistyspsalmeissa ylistetään Jumalan suuruutta. Esimerkiksi psalmit 100, 104 ja 150.
 • Kuningaspsalmit on omistettu Israelin kuninkaalle tai Messiaalle. Esimerkiksi psalmit 72 ja 110.
 • Matkalauluja laulettiin juhlakulkueissa. Esimerkiksi psalmit 120-134.

Psalmien jaoittelu on erilainen heprealaisen kaanonin Raamatussa ja kreikkalaisessa Septuagintassa, jota käytetään ortodoksisessa kirkossa. Suomalainen Raamattu on heprealaisen kaanonin mukainen ja sitä käyttää myös Suomen ortodoksinen kirkko.

Heprealaiset psalmit Kreikkalaiset psalmit
1-8 1-8
9-10 9
11-113 10-112
114-115 113
116 114-115
117-146 116-145
147 146-147
148-150 148-150

Psalmien osat

Psalmien kirja on jaettu Pentateukin mukaan viiteen osaan, joista jokainen päättyy doksologiaan (ylistykseen) tai siunaukseen:

 1. Ensimmäinen osa käsittää 41 ensimmäistä psalmia
  1. kaikki ilmoittavat Daavidin kirjoittajaksi lukuun ottamatta psalmeja 1, 2, 10 ja 33, jotka on nekin laitettu hänen nimiinsä perimätiedossa.
 2. Toinen osa käsittää seuraavat 31 psalmia (psalmit 42-72)
  1. 18 on laitettu Daavidin nimiin ja
  2. yksi (psalmi 72) Salomon nimiin
  3. loput ovat anonyymejä.
 3. Kolmas osa käsittää 17 psalmia (psalmit 73-89)
  1. psalmi 86 on laitettu Daavidin nimiin
  2. psalmi 88 esrahilaisen Hemanin nimiin ja
  3. psalmi 98 esrahilaisen Etanin nimiin
 4. Neljäs osa käsittää myös 17 psalmia (psalmit 90-106)
  1. psalmi 90 on "Mooseksen, Jumalan miehen, rukous"
  2. psalmit 101 ja 103 on laitettu Daavidin nimiin
 5. Viides osa käsittää loput 44 psalmia
  1. 15 on laitettu Daavidin
  2. psalmi 127 Salomon nimiin


Raamatun kirjat
Vanha testamentti (heprealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja | 2. Mooseksen kirja | 3. Mooseksen kirja | 4. Mooseksen kirja | 5. Mooseksen kirja | Joosuan kirja | Tuomarien kirja | Ruutin kirja | 1. Samuelin kirja | 2. Samuelin kirja | 1. kuninkaiden kirja | 2. kuninkaiden kirja | 1. aikakirja | 2. aikakirja | Esran kirja | Nehemian kirja | Esterin kirja | Jobin kirja | Psalmien kirja | Sananlaskujen kirja | Saarnaajan kirja | Laulujen laulu | Jesajan kirja | Jeremian kirja | Valitusvirret | Hesekielin kirja | Danielin kirja | Hoosean kirja | Joelin kirja | Aamoksen kirja | Obadjan kirja | Joonan kirja | Miikan kirja | Nahumin kirja | Habakukin kirja | Sefanjan kirja | Haggain kirja | Sakarjan kirja | Malakian kirja |

Uusi testamentti

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi | Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje | Juudaksen kirje | Johanneksen ilmestys |