Toiminnot

Ero sivun ”Seitsemänkymmentä apostolia” versioiden välillä

Kohteesta Ortodoksi.net

(Keitä olivat 70 apostolia)
(Keitä olivat 70 apostolia)
Rivi 64: Rivi 64:
 
# Hermes (''Room. 16:14'') (''muistopv. 8.4.'') Dalmatian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 
# Hermes (''Room. 16:14'') (''muistopv. 8.4.'') Dalmatian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 
# [[Olympas, Herodion, Sosipatros, Tertius, Erastos ja Quartus|Herodion]] (''Room. 16:11'') (''muistopv. 10.11. ja 8.4.'') apostoli Paavalin sukulainen ja apostoli Pietarin seuraajia, Patraksen piispa, mestattiin yhdessä apostoli Pietarin kanssa
 
# [[Olympas, Herodion, Sosipatros, Tertius, Erastos ja Quartus|Herodion]] (''Room. 16:11'') (''muistopv. 10.11. ja 8.4.'') apostoli Paavalin sukulainen ja apostoli Pietarin seuraajia, Patraksen piispa, mestattiin yhdessä apostoli Pietarin kanssa
# [[Apostoli Jaakob, Herran veli|Jaakob, Herran veli]] (''Gal. 1:19'') (''muistopv 23.10'')
+
# [[Apostoli Jaakob, Herran veli|Jaakob, Herran veli]] (''Gal. 1:19'') (''muistopv. 23.10'')
 
# [[Jason (apostoli)|Jason]] (''Room. 16:21'') (''muistopv. 28.4.'') Tarsuksen piispa, matkusti Korfulle ap. Sosipatroksen kanssa, saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
 
# [[Jason (apostoli)|Jason]] (''Room. 16:21'') (''muistopv. 28.4.'') Tarsuksen piispa, matkusti Korfulle ap. Sosipatroksen kanssa, saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
 
# [[Tertius, Markus, Justus ja Artemas|Justus]], myös Josef Barsabbaaksi kutsuttu, (''Ap.t. 1:23'') (''muistopv. 30.10.'') Jumalansynnyttäjän kihlatun p. [[Joosef Kihlaaja|Joosefin]] ja hänen ensimmäisen vaimonsa Salomen lapsi, Jeesuksen velipuoli, Eleutheropoliksen piispa
 
# [[Tertius, Markus, Justus ja Artemas|Justus]], myös Josef Barsabbaaksi kutsuttu, (''Ap.t. 1:23'') (''muistopv. 30.10.'') Jumalansynnyttäjän kihlatun p. [[Joosef Kihlaaja|Joosefin]] ja hänen ensimmäisen vaimonsa Salomen lapsi, Jeesuksen velipuoli, Eleutheropoliksen piispa

Versio 13. toukokuuta 2011 kello 15.46

Seitsemänkymmentä apostolia, ikoni
Kuva Wikipedia

Seitsemänkymmentä apostolia ovat ne, jotka Herra valitsi Luukkaan evankeliumin mukaan 12 apostolin lisäksi avustamaan heitä saarnaamisessa ja evankeliumin levittämisessä.

Ryhmän koostumus muuttui

Myöhemmin kysymys Jeesuksen olemuksesta herätti tässäkin joukossa kiivasta keskustelua. Munkki Serafim kirjoittaa kirjassaan Paratiisi on idässä viitaten syyrialaiseen Aarteiden luolan kirjaan, että 12 apostolia näistä 70 apostolista ei hyväksynyt Messiaan jumaluutta. Näiden tilalle valittiin 14 muuta apostolia, joiden joukossa olivat muiden muassa lääkäri Luukas ja evankelista Markus sekä Syyrian apostolit, joista kirja käyttää nimiä Addai, Aggai ja Mari.

Vakiintunut termi: 70 apostolia

Nämä myöhemmin valitut sekä jo aikaisemmin valitut apostolit lähetettiin sitten sanansaattajina saarnaamaan evankeliumia. Vaikka siis näiden apostolien lukumäärä ylittää tuon alkuperäisen, Kristuksen valitseman 70 apostolin lukumäärän, ollen nyt 72, siitä huolimatta heihin viitataan puhuttaessa 70 apostolista ja puheessa käytetään termiä 70 apostolia tai yksi 70 apostolista.

70 apostolia Raamatussa

Luukkaan evankeliumissa (Luuk.10:1-16) sanotaan:

Jeesus lähettää seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta
Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä.
Hän sanoi heille:
"Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.
"Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle kodille.' Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.
"Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.' Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa: 'Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut -- pitäkää hyvänänne! Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle!' Minä sanon teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki.
"Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet. Tuomiopäivänä Tyros ja Sidon pääsevätkin vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka!
"Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt."

Keitä olivat 70 apostolia

70 apostolia olivat:

 1. Agabos (Ap.t. 11:28) profetoi monia asioita mm. ap. Paavalista, jotka sitten todentuivat Ceasar Claudiuksen hallinta-aikana, ap. Paavali mainitsee kirjeissään
 2. Akaikos (1. Kor. 16:17)
 3. Ampliatus, (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Makedonian Odyssopuloksen piispa
 4. Ananias (Ap.t. 9:10) (muistopv. 1.10.) mies, joka kastoi apostoli Paavalin, Damaskoksen piispa
 5. Andronikos (Room. 16:7) (muistopv. 17.5. ja 30.7.) ap. Paavalin sukulainen, Pannonian piispa
 6. Apelles (Room. 16:10) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Juudean Odyssopoliken Lyddan piispa
 7. Apfia (muistopv. 19.2.) ap. Filemonin vaimo, työskenteli yhdessä miehensä ja ap. Arkippoksen kanssa
 8. Apollos (Ap.t .18:24) (muistopv. 30.3. ja 8.12.) Smyrnan piispa ennen Polykarposta
 9. Aquila (Ap.t. 18:2) (muistopv. 14.7.) matkusti yhdessä ap. Paavalin kanssa Efesokseen, Paavali mainitsee kirjeissään, myöhemmin piispana
 10. Aristarkhos (Ap.t. 19:29) ap. Paavalin opetuslapsi, myöhemmin Syyrian Apamean piispa
 11. Aristobulos (Room. 16:10) (31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, saarnasi Britanniassa ollen sen ensimmäinen piispa
 12. Arkippos (Kol. 4:17) (muistopv. 19.2.) ap. Paavali mainitsee kirjeissään, työskenteli yhdessä apostolien Filemonin ja Apfian kanssa
 13. Artemas (Tiit. 3:12) Paavalin oppilas, Lystran piispa
 14. Asynkritos (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Aasian Hyracanian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 15. Barnabas (Ap.t. 4:36 ja 9:27) (muistopv. 11.6.) apostoli Paavalin työtoveri
 16. Crescens (2. Tim. 4:10) (muistopv. 30.7.) ap. Paavalin työtoveri, myöhemmin Galatian piispa, teki lähetystyötä Galliassa
 17. Crispus (Ap.t. 18:8)
 18. Epafras (Kol. 4:12)
 19. Epafrodites (Fil. 2:25)
 20. Epainetos (Room. 16:5) (muistopv. 30.7.) ap. Paavali mainitsee kirjeissään, Kartagon piispa
 21. Erastos (Room. 16:23) (muistopv. 10.11) Korintin kaupungin varainhoitaja, myöhemmin myös Jerusalemissa diakonina, myöhemmin Paneasin seurakunnan kaitsija
 22. Euodos
 23. Filemon (Filem.) (muistopv. 19.2. ja 22.11.) Gazan piispa, työskenteli yhdessä vaimonsa ap. Apfian ja poikansa ap. Arkippoksen kanssa
 24. Filippos (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
 25. Filologos (Room.16:15) Sinopen toinen piispa apostoli Andreaksen jälkeen
 26. Flegon (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Traakian Maratonin piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 27. Fortunatus (1. Kor. 16:17)
 28. Gaios (Room. 16:23) (muistopv. 5.11.) Efesoksen piispa Timoteoksen jälkeen
 29. Hermas (Room. 16:14) (muistopv. 31.5. ja 5.11.) Filippopoliksen eli Edirnen piispa, Hermaan paimen yhdistetään perinteisesti häneen
 30. Hermes (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Dalmatian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 31. Herodion (Room. 16:11) (muistopv. 10.11. ja 8.4.) apostoli Paavalin sukulainen ja apostoli Pietarin seuraajia, Patraksen piispa, mestattiin yhdessä apostoli Pietarin kanssa
 32. Jaakob, Herran veli (Gal. 1:19) (muistopv. 23.10)
 33. Jason (Room. 16:21) (muistopv. 28.4.) Tarsuksen piispa, matkusti Korfulle ap. Sosipatroksen kanssa, saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
 34. Justus, myös Josef Barsabbaaksi kutsuttu, (Ap.t. 1:23) (muistopv. 30.10.) Jumalansynnyttäjän kihlatun p. Joosefin ja hänen ensimmäisen vaimonsa Salomen lapsi, Jeesuksen velipuoli, Eleutheropoliksen piispa
 35. Karpos (2. Tim. 4:13)
 36. Klemens (muistopv. 10.9.) Sardisin piispa
 37. Kleopas (muistopv. 30.10.) Joosef Kihlaajan veli, joka käveli Herran kanssa Emmauksen tiellä
 38. Kodratos
 39. Linus (2. Tim. 4:21) (muistopv. 5.11.) ap. Paavalin opetuslapsi, Rooman piispa, toinen paavi heti Pietarin jälkeen
 40. Lukios (Room. 16:21) (muistopv. 10.9.) Laodicean piispa
 41. Luukas, evankelista (Kol. 4:14) (muistopv. 18.10. ja 22.4. sekä 20.6.) ap. Paavalin työtoveri, evankeliumin ja Apostolien tekojen kirjoittaja
 42. Markus Johannes /Markus (Kol. 4:10) Barnabaan serkku, Apolloniaksen piispa
 43. Markus, evankelista (Ap.t. 12:25) (muistopv. 25.4.) ap. Paavalin työtoveri, evankeliumin kirjoittaja, Aleksandrian kirkon perustaja ollen sen ensimmäinen paavi
 44. Narkissos (Room. 16:11) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Ateenan piispa
 45. Nikanor (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
 46. Olympas (Room. 16:15) (muistopv. 10.11.) apostoli Pietarin seuraajia, mestattiin yhdessä Pietarin kanssa
 47. Onesiforos (2. Tim. 1:16)
 48. Onesimos (Kol. 4:9) (muistopv. 15.2.) mainitaan ap. Paavalin kirjeissä, ap. Filemonin entinen orja, josta tuli ap. Paavalin opetuslapsi
 49. Parmenas (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista, Solin piispa
 50. Patrobas (Room. 16:14) (muistopv. 5.11.) Pozzuolin piispa
 51. Prokoros (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
 52. Pudens (2. Tim. 4:21) Rooman senaatin jäsen, apostolit Pietari ja Paavali asuivat hänen luonaan siellä ollessaan
 53. Quartus (Room. 16:23) (muistopv. 10.11.) Berutin piispa
 54. Rufus (Room. 16:13) (muistopv. 8.4.) Kreikan Thebeisin piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 55. Sakkeus (muistopv. 20.4.) rikas publikaani Jerikosta, joka lähti seuraamaan Jeesusta ja kulki jonkin aikaa ap. Pietarin mukana, Kesarean piispa
 56. Silas (Ap.t. 15:40 ja 16:25) (muistopv. 30.7. ja 4.1.) Paavalin työtoveri, Korintin piispa
 57. Silvanus (1. Piet. 5:12) (muistopv. 30.7.) Tessalonikin piispa
 58. Simeon, Herran sukulainen, ap. Kleopasin poika, Jerusalemin piispa Jaakobin jälkeen
 59. Sosipatros (Room. 16:21) (muistopv. 10.11. ja 28.4.) Ikonionin piispa, matkusti ap. Jasonin kanssa Korfulle, jossa saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
 60. Sostenes (Ap.t. 18:17)
 61. Stakhys (Room. 16:9) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Bysantiumin ensimmäinen piispa
 62. Stefanos (Ap.t. 6-7) (muistopv. 27.12. ja 2.8.) arkkidiakoni, ensimmäinen marttyyri
 63. Taddeus
 64. Tertius (Room. 16:22) (muistopv. 30.10. ja 10.11.) Ikonionin piispa Sosipatroksen jälkeen, kirjoitti muistiin ap. Paavalin kirjeen roomalaisille
 65. Tiitus (Gal. 2:1 ja Tiit. 1:5)
 66. Timon (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
 67. Timoteus (Ap.t. 16:1) (muistopv. 22.1.) Paavalin työtoveri, myöhemmin Efesoksen piispa
 68. Trofimos (Ap.t. 20:4) apostoli Paavalin opetuslapsi Edessasta
 69. Tykikos (Ap.t. 20:4)
 70. Urbanos (Room. 16:9) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Makedonian piispa
 71. Zeenas (Tiit. 3:13)

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee 70 apostolia heidän yhteisenä muistopäivänään tammikuun 4. päivänä. Useilla heistä on myös oma erillinen muistelupäivänsä joko yksinään tai kumppaniensa kanssa pienenä ryhmänä.

HAP

Tropari ja kontakki

Seitsemänkymmenen apostolin synaksis
(Muistopäivä tammikuun 4. päivä)

Tropari, 3.sävelmä

Jumalallisella uskolla te saitte verkkoon kansat, | oi Herran seitsemänkymmentä apostolia; | ja te johditte heidät Jumalan tuntemiseen | kuten ne, jotka ovat saaneet Hengen armon. | Oi innoittuneet apostolit, | rukoilkaa Kristusta, meidän Jumalaamme, || että Hän antaisi meille suuren armonsa.

Kontakki, 2.sävelmä

Oi uskovaiset, ylistäkäämme Kristuksen seitsemänkymmenen apostolin kuoroa, | ja viettäkäämme heidän juhlaansa. | He opettivat meitä palvomaan jakaantumatonta Kolminaisuutta, || sillä he ovat uskon jumalallisia lamppuja.

Minea