Toiminnot

Tobiaksen kirja

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Vanha testamentti - Septuaginta
tai lyhyemmin "LXX", Koinee-kreikkalainen versio
heprealaisesta Raamatusta
Pentateukki tai "Laki"

1. Mooseksen kirja eli Genesis
2. Mooseksen kirja eli Exodus
3. Mooseksen kirja eli Leviticus
4. Mooseksen kirja eli Numeri
5. Mooseksen kirja eli Deuteronomium

Historiakirjat

Joosua | Tuomarit | Ruut
I Samuel | II Samuel
I kuninkaiden kirja | II kuninkaiden kirja
I aikakirja | II aikakirja
I Esra | II Esra | Nehemia | Esteri (laajempana)
Judit | Tobias
I Makkabilaiskirja | II Makkabilaiskirja | III Makkabilaiskirja

Viisauden kirjat

Psalmit
Psalmi 151
Saarnaaja
Jobin kirja
Sananlaskut
Laulujen laulu
Salomon psalmit
Viisauden kirja
Sirak

Pienet profeetat tai "Kaksitoista profeettaa"

Hoosea | Aamos | Miika | Joel | Obadja | Joona
Nahum | Habakuk | Sefanja | Haggai | Sakarja
Malakia

Profeetat
Suuret profeetat

Jesaja | Jeremia | Baruk | Valitusvirret
Jeremian kirje | Hesekiel | Daniel (laajempana)

Liite
IV Makkabilaiskirja


Tobitin kirja (aiemmin Tobiaan kirja tai Tobian kirja) on deuterokanonisiin kirjoihin eli Vanhan testamentin ns. apokryfikirjoihin kuuluva kirja, joka on mukana Septuagintassa, ortodoksisessa Raamatussa. Se ei kuulu juutalaiseen Raamattuun Tanakhiin eikä protestanttisiin Raamattuihin.

Tobitin kirja on valtaosin matkakertomus, joka kertoo hurskaan Ninivessä asuvan Naftalin heimoon kuuluvan juutalaisen Tobitin tarinan. Pintatasoon liittyy syvempi ulottuvuus: matkanteko rinnastuu hurskaan elämään. Kirja pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten hurskas juutalainen voi toisuskoisten keskellä elää Jumalan tahdon mukaan.

Sisältö

Ylienkeli Rafael ja
vanhurskaat Tobit ja Saara.
Kuva: Wikipedia
 • Tobitin hurskaus
 • Tobit sokeutuu
 • Tobitin ensimmäinen rukous
 • Saaran seitsemän miestä
 • Saaran rukous
 • Jumala vastaa rukouksiin
 • Tobitin ohjeet pojalleen
 • Tobia etsii matkakumppania
 • Tobia pyydystää ison kalan
 • Rafael kertoo Tobialle Saarasta
 • Matkalaiset saapuvat Raguelin luo
 • Tobia ja Raguel sopivat avioliitosta
 • Hääyö
 • Kiitosrukous Tobian pelastumisesta
 • Hääjuhlaa valmistellaan
 • Rafael käy hakemassa rahat
 • Tobian vanhemmat huolestuvat
 • Tobia lähtee Raguelin luota
 • Tobia palaa ja parantaa isänsä silmät
 • Tobit ottaa Saaran vastaan
 • Rafael paljastaa, kuka hän on
 • Tobitin kiitoslaulu
 • Tobitin jäähyväissanat
 • Tobian myöhemmät vaiheet

Aiheesta muualla

Raamatun kirjat
Vanha testamentti (heprealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja | 2. Mooseksen kirja | 3. Mooseksen kirja | 4. Mooseksen kirja | 5. Mooseksen kirja | Joosuan kirja | Tuomarien kirja | Ruutin kirja | 1. Samuelin kirja | 2. Samuelin kirja | 1. kuninkaiden kirja | 2. kuninkaiden kirja | 1. aikakirja | 2. aikakirja | Esran kirja | Nehemian kirja | Esterin kirja | Jobin kirja | Psalmien kirja | Sananlaskujen kirja | Saarnaajan kirja | Laulujen laulu | Jesajan kirja | Jeremian kirja | Valitusvirret | Hesekielin kirja | Danielin kirja | Hoosean kirja | Joelin kirja | Aamoksen kirja | Obadjan kirja | Joonan kirja | Miikan kirja | Nahumin kirja | Habakukin kirja | Sefanjan kirja | Haggain kirja | Sakarjan kirja | Malakian kirja |

Uusi testamentti

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi | Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje | Juudaksen kirje | Johanneksen ilmestys |