Toiminnot

Seitsemänkymmentä apostolia

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 18. syyskuuta 2011 kello 14.18 – tehnyt Hannu (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Seitsemänkymmentä apostolia, ikoni
Kuva Wikipedia

Seitsemänkymmentä apostolia ovat ne, jotka Herra valitsi Luukkaan evankeliumin mukaan 12 apostolin lisäksi avustamaan heitä saarnaamisessa ja evankeliumin levittämisessä.

Ryhmän koostumus muuttui

Myöhemmin kysymys Jeesuksen olemuksesta herätti tässäkin joukossa kiivasta keskustelua. Munkki Serafim kirjoittaa kirjassaan Paratiisi on idässä viitaten syyrialaiseen Aarteiden luolan kirjaan, että 12 apostolia näistä 70 apostolista ei hyväksynyt Messiaan jumaluutta. Näiden tilalle valittiin 14 muuta apostolia, joiden joukossa olivat muiden muassa lääkäri Luukas ja evankelista Markus sekä Syyrian apostolit, joista kirja käyttää nimiä Addai, Aggai ja Mari.

Vakiintunut termi: 70 apostolia

Nämä myöhemmin valitut sekä jo aikaisemmin valitut apostolit lähetettiin sitten sanansaattajina saarnaamaan evankeliumia. Vaikka siis näiden apostolien lukumäärä ylittää tuon alkuperäisen, Kristuksen valitseman 70 apostolin lukumäärän, ollen nyt 72, siitä huolimatta heihin viitataan puhuttaessa 70 apostolista ja puheessa käytetään termiä 70 apostolia tai yksi 70 apostolista.

70 apostolia Raamatussa

Luukkaan evankeliumissa (Luuk.10:1-16) sanotaan:

Jeesus lähettää seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta
Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä.
Hän sanoi heille:
"Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.
"Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle kodille.' Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.
"Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.' Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa: 'Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut -- pitäkää hyvänänne! Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle!' Minä sanon teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki.
"Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet. Tuomiopäivänä Tyros ja Sidon pääsevätkin vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka!
"Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt."

Keitä olivat 70 apostolia

70 apostolia olivat:

  1. Agabos (Ap.t. 11:28) profetoi monia asioita mm. ap. Paavalista, jotka sitten todentuivat Ceasar Claudiuksen hallinta-aikana, ap. Paavali mainitsee kirjeissään
  2. Akaikos (1. Kor. 16:17)
  3. Alfeus (muistopv. 26.5.) Apostoli Alfeus tuli Kapernaumin Galilea kaupungista ja hän oli apostolien Jaakobin ja Matteuksen isä.
  4. Ampliatus, (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Makedonian Odyssopuloksen piispa
  5. Ananias (Ap.t. 9:10) (muistopv. 1.10.) mies, joka kastoi apostoli Paavalin, Damaskoksen piispa
  6. Andronikos ja Junias (Room. 16:7) (muistopv. 17.5. ja 30.7.) ap. Paavalin sukulainen, Pannonian piispa
  7. Apelles (Room. 16:10) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Juudean Odyssopoliken Lyddan piispa
  8. Apfia (muistopv. 19.2.) ap. Filemonin vaimo, työskenteli yhdessä miehensä ja ap. Arkippoksen kanssa
  9. Apollos (Ap.t .18:24) (muistopv. 30.3. ja 8.12.) Smyrnan piispa ennen Polykarposta
  10. Aquila (Akylas) (Ap.t. 18:2) (muistopv. 14.7.) matkusti yhdessä vaimonsa Pricillan (Prisca) ja ap. Paavalin kanssa Efesokseen, Paavali mainitsee heidät kirjeissään, Akylas oli myöhemmin piispana Aasiassa.
  11. Aristarkhos (Ap.t. 19:29) ap. Paavalin opetuslapsi, myöhemmin Syyrian Apamean piispa
  12. Aristobulos (Room. 16:10) (31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, saarnasi Britanniassa ollen sen ensimmäinen piispa
  13. Arkippos (Kol. 4:17) (muistopv. 19.2.) ap. Paavali mainitsee kirjeissään, työskenteli yhdessä apostolien Filemonin ja Apfian kanssa
  14. Artemas (Tiit. 3:12) Paavalin oppilas, Lystran piispa
  15. Asynkritos (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Aasian Hyracanian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
  16. Barnabas (Ap.t. 4:36 ja 9:27) (muistopv. 11.6.) apostoli Paavalin työtoveri
  17. Crescens (2. Tim. 4:10) (muistopv. 30.7.) ap. Paavalin työtoveri, myöhemmin Galatian piispa, teki lähetystyötä Galliassa
  18. Crispus (Ap.t. 18:8)
  19. Epafras (Kol. 4:12)
  20. Epafrodites (Fil. 2:25)
  21. Epainetos (Room. 16:5) (muistopv. 30.7.) ap. Paavali mainitsee kirjeissään, Kartagon piispa
  22. Erastos (Room. 16:23) (muistopv. 10.11) Korintin kaupungin varainhoitaja, myöhemmin myös Jerusalemissa diakonina, myöhemmin Paneasin seurakunnan kaitsija
  23. Euodos
  24. Filemon (Filem.) (muistopv. 19.2. ja 22.11.) Gazan piispa, työskenteli yhdessä vaimonsa ap. Apfian ja poikansa ap. Arkippoksen kanssa
  25. Filippos (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
  26. Filologos (Room.16:15) Sinopen toinen piispa apostoli Andreaksen jälkeen
  27. Flegon (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Traakian Maratonin piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
  28. Fortunatus (1. Kor. 16:17)
  29. Gaios (Room. 16:23) (muistopv. 5.11.) Efesoksen piispa Timoteoksen jälkeen
  30. Hermas (Room. 16:14) (muistopv. 31.5. ja 5.11.) Filippopoliksen eli Edirnen piispa, Hermaan paimen yhdistetään perinteisesti häneen
  31. Hermes (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Dalmatian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
  32. Herodion (Room. 16:11) (muistopv. 10.11. ja 8.4.) apostoli Paavalin sukulainen ja apostoli Pietarin seuraajia, Patraksen piispa, mestattiin yhdessä apostoli Pietarin kanssa
  33. Jaakob, Herran veli (Gal. 1:19) (muistopv. 23.10)
  34. Jason (Room. 16:21) (muistopv. 28.4.) Tarsoksen piispa, matkusti Korfulle ap. Sosipatroksen kanssa, saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
  35. Junias -> Andronikos ja Junias
  36. Justus, myös Josef Barsabbaaksi kutsuttu, (Ap.t. 1:23) (muistopv. 30.10.) Jumalansynnyttäjän kihlatun p. Joosefin ja hänen ensimmäisen vaimonsa Salomen lapsi, Jeesuksen velipuoli, Eleutheropoliksen piispa
  37. Karpos (muistopv. 26.5.) Apostoli Karpos oli piispana Verriassa Makedoniassa.(2. Tim. 4:13)
  38. Klemens (muistopv. 10.9.) Sardisin piispa
  39. Kleopas (muistopv. 30.10.) Joosef Kihlaajan veli, joka käveli Herran kanssa Emmauksen tiellä
  40. Kodratos toimi Ateenan piispana ja saarnasi Ateenan lisäksi Magnesiassa, missä kokoi marttyyrikuoleman.
  41. Linus (2. Tim. 4:21) (muistopv. 5.11.) ap. Paavalin opetuslapsi, Rooman piispa, toinen paavi heti Pietarin jälkeen
  42. Lukios (Room. 16:21) (muistopv. 10.9.) Laodicean piispa
  43. Luukas, evankelista (Kol. 4:14) (muistopv. 18.10. ja 22.4. sekä 20.6.) ap. Paavalin työtoveri, evankeliumin ja Apostolien tekojen kirjoittaja
  44. Markus Johannes /Markus (Kol. 4:10) Barnabaan serkku, Apolloniaksen piispa
  45. Markus, evankelista (Ap.t. 12:25) (muistopv. 25.4.) ap. Paavalin työtoveri, evankeliumin kirjoittaja, Aleksandrian kirkon perustaja ollen sen ensimmäinen paavi
  46. Narkissos (Room. 16:11) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Ateenan piispa
  47. Nikanor (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
  48. Olympas (Room. 16:15) (muistopv. 10.11.) apostoli Pietarin seuraajia, mestattiin yhdessä Pietarin kanssa
  49. Onesiforos (2. Tim. 1:16)
  50. Onesimos (Kol. 4:9) (muistopv. 15.2.) mainitaan ap. Paavalin kirjeissä, ap. Filemonin entinen orja, josta tuli ap. Paavalin opetuslapsi
  51. Parmenas (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista, Solin piispa
  52. Patrobas (Room. 16:14) (muistopv. 5.11.) Pozzuolin piispa
  53. Priscilla -> kts. tarkemmin Aquila (Akylas)
  54. Prokoros (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
  55. Pudens (2. Tim. 4:21) Rooman senaatin jäsen, apostolit Pietari ja Paavali asuivat hänen luonaan siellä ollessaan
  56. Quartus (Room. 16:23) (muistopv. 10.11.) Berutin piispa
  57. Rufus (Room. 16:13) (muistopv. 8.4.) Kreikan Thebeisin piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
  58. Sakkeus (muistopv. 20.4.) rikas publikaani Jerikosta, joka lähti seuraamaan Jeesusta ja kulki jonkin aikaa ap. Pietarin mukana, Kesarean piispa
  59. Silas (Ap.t. 15:40 ja 16:25) (muistopv. 30.7. ja 4.1.) Paavalin työtoveri, Korintin piispa
  60. Silvanus (1. Piet. 5:12) (muistopv. 30.7.) Tessalonikin piispa
  61. Simeon, Herran sukulainen, ap. Kleopasin poika, Jerusalemin piispa Jaakobin jälkeen
  62. Sosipatros (Room. 16:21) (muistopv. 10.11. ja 28.4.) Ikonionin piispa, matkusti ap. Jasonin kanssa Korfulle, jossa saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
  63. Sostenes (Ap.t. 18:17)
  64. Stakhys (Room. 16:9) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Bysantiumin ensimmäinen piispa
  65. Stefanos (Ap.t. 6-7) (muistopv. 27.12. ja 2.8.) arkkidiakoni, ensimmäinen marttyyri
  66. Taddeus
  67. Tertius (Room. 16:22) (muistopv. 30.10. ja 10.11.) Ikonionin piispa Sosipatroksen jälkeen, kirjoitti muistiin ap. Paavalin kirjeen roomalaisille
  68. Tiitus (Gal. 2:1 ja Tiit. 1:5)
  69. Timon (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
  70. Timoteus (Ap.t. 16:1) (muistopv. 22.1.) Paavalin työtoveri, myöhemmin Efesoksen piispa
  71. Trofimos (Ap.t. 20:4) apostoli Paavalin opetuslapsi Edessasta
  72. Tykikos (Ap.t. 20:4)
  73. Urbanos (Room. 16:9) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Makedonian piispa
  74. Zeenas (Tiit. 3:13)

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee 70 apostolia heidän yhteisenä muistopäivänään tammikuun 4. päivänä. Useilla heistä on myös oma erillinen muistelupäivänsä joko yksinään tai kumppaniensa kanssa pienenä ryhmänä.

HAP

Tropari ja kontakki

Seitsemänkymmenen apostolin synaksis
(Muistopäivä tammikuun 4. päivä)

Tropari, 3. sävelmä

Jumalallisella uskolla te saitte verkkoon kansat, | oi Herran seitsemänkymmentä apostolia; | ja te johditte heidät Jumalan tuntemiseen | kuten ne, jotka ovat saaneet Hengen armon. | Oi innoittuneet apostolit, | rukoilkaa Kristusta, meidän Jumalaamme, || että Hän antaisi meille suuren armonsa.

Kontakki, 2. sävelmä

Oi uskovaiset, ylistäkäämme Kristuksen seitsemänkymmenen apostolin kuoroa, | ja viettäkäämme heidän juhlaansa. | He opettivat meitä palvomaan jakaantumatonta Kolminaisuutta, || sillä he ovat uskon jumalallisia lamppuja.

Minea