Toiminnot

Seitsemänkymmentä apostolia

Kohteesta Ortodoksi.net

Seitsemänkymmentä apostolia, ikoni
Kuva Wikipedia

Seitsemänkymmentä apostolia ovat ne, jotka Herra valitsi Luukkaan evankeliumin mukaan 12 apostolin lisäksi avustamaan heitä saarnaamisessa ja evankeliumin levittämisessä.

Ryhmän koostumus muuttui

Myöhemmin kysymys Jeesuksen olemuksesta herätti tässäkin joukossa kiivasta keskustelua. Munkki Serafim kirjoittaa kirjassaan Paratiisi on idässä viitaten syyrialaiseen Aarteiden luolan kirjaan, että 12 apostolia näistä 70 apostolista ei hyväksynyt Messiaan jumaluutta. Näiden tilalle valittiin 14 muuta apostolia, joiden joukossa olivat muiden muassa lääkäri Luukas ja evankelista Markus sekä Syyrian apostolit, joista kirja käyttää nimiä Addai, Aggai ja Mari.

Vakiintunut termi: 70 apostolia

Nämä myöhemmin valitut sekä jo aikaisemmin valitut apostolit lähetettiin sitten sanansaattajina saarnaamaan evankeliumia. Vaikka siis näiden apostolien lukumäärä ylittää tuon alkuperäisen, Kristuksen valitseman 70 apostolin lukumäärän, ollen nyt 72, siitä huolimatta heihin viitataan puhuttaessa 70 apostolista ja puheessa käytetään termiä 70 apostolia tai yksi 70 apostolista.

70 apostolia Raamatussa

Luukkaan evankeliumissa (Luuk.10:1-16) sanotaan:

Jeesus lähettää seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta
Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä.
Hän sanoi heille:
"Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.
"Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle kodille.' Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.
"Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.' Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa: 'Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut -- pitäkää hyvänänne! Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle!' Minä sanon teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki.
"Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet. Tuomiopäivänä Tyros ja Sidon pääsevätkin vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka!
"Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt."

Keitä olivat 70 apostolia

70 apostolia olivat:

 1. Agabos (Ap.t. 11:28) profetoi monia asioita mm. ap. Paavalista, jotka sitten todentuivat Ceasar Claudiuksen hallinta-aikana, ap. Paavali mainitsee kirjeissään
 2. Akaikos (1. Kor. 16:17)
 3. Alfeus (muistopv. 26.5.) Apostoli Alfeus tuli Kapernaumin Galilea kaupungista ja hän oli apostolien Jaakobin ja Matteuksen isä.
 4. Ampliatus, (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Makedonian Odyssopuloksen piispa
 5. Ananias (Ap.t. 9:10) (muistopv. 1.10.) mies, joka kastoi apostoli Paavalin, Damaskoksen piispa
 6. Andronikos ja Junias (Room. 16:7) (muistopv. 17.5. ja 30.7.) ap. Paavalin sukulainen, Pannonian piispa
 7. Apelles (Room. 16:10) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Juudean Odyssopoliken Lyddan piispa
 8. Apfia (muistopv. 19.2.) ap. Filemonin vaimo, työskenteli yhdessä miehensä ja ap. Arkippoksen kanssa
 9. Apollos (Ap.t .18:24) (muistopv. 30.3. ja 8.12.) Smyrnan piispa ennen Polykarposta
 10. Aquila (Akylas) (Ap.t. 18:2) (muistopv. 14.7.) matkusti yhdessä vaimonsa Pricillan (Prisca) ja ap. Paavalin kanssa Efesokseen, Paavali mainitsee heidät kirjeissään, Akylas oli myöhemmin piispana Aasiassa.
 11. Aristarkhos (Ap.t. 19:29) ap. Paavalin opetuslapsi, myöhemmin Syyrian Apamean piispa
 12. Aristobulos (Room. 16:10) (31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, saarnasi Britanniassa ollen sen ensimmäinen piispa
 13. Arkippos (Kol. 4:17) (muistopv. 19.2.) ap. Paavali mainitsee kirjeissään, työskenteli yhdessä apostolien Filemonin ja Apfian kanssa
 14. Artemas (Tiit. 3:12) Paavalin oppilas, Lystran piispa
 15. Asynkritos (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Aasian Hyracanian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 16. Barnabas (Ap.t. 4:36 ja 9:27) (muistopv. 11.6.) apostoli Paavalin työtoveri
 17. Crescens (2. Tim. 4:10) (muistopv. 30.7.) ap. Paavalin työtoveri, myöhemmin Galatian piispa, teki lähetystyötä Galliassa
 18. Crispus (Ap.t. 18:8)
 19. Epafras (Kol. 4:12)
 20. Epafrodites (Fil. 2:25)
 21. Epainetos (Room. 16:5) (muistopv. 30.7.) ap. Paavali mainitsee kirjeissään, Kartagon piispa
 22. Erastos (Room. 16:23) (muistopv. 10.11) Korintin kaupungin varainhoitaja, myöhemmin myös Jerusalemissa diakonina, myöhemmin Paneasin seurakunnan kaitsija
 23. Euodos
 24. Filemon (Filem.) (muistopv. 19.2. ja 22.11.) Gazan piispa, työskenteli yhdessä vaimonsa ap. Apfian ja poikansa ap. Arkippoksen kanssa
 25. Filippos (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
 26. Filologos (Room.16:15) Sinopen toinen piispa apostoli Andreaksen jälkeen
 27. Flegon (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Traakian Maratonin piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 28. Fortunatus (1. Kor. 16:17)
 29. Gaios (Room. 16:23) (muistopv. 5.11.) Efesoksen piispa Timoteoksen jälkeen
 30. Hermas (Room. 16:14) (muistopv. 31.5. ja 5.11.) Filippopoliksen eli Edirnen piispa, Hermaan paimen yhdistetään perinteisesti häneen
 31. Hermes (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Dalmatian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 32. Herodion (Room. 16:11) (muistopv. 10.11. ja 8.4.) apostoli Paavalin sukulainen ja apostoli Pietarin seuraajia, Patraksen piispa, mestattiin yhdessä apostoli Pietarin kanssa
 33. Jaakob, Herran veli (Gal. 1:19) (muistopv. 23.10)
 34. Jason (Room. 16:21) (muistopv. 28.4.) Tarsoksen piispa, matkusti Korfulle ap. Sosipatroksen kanssa, saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
 35. Junias -> Andronikos ja Junias
 36. Justus, myös Josef Barsabbaaksi kutsuttu, (Ap.t. 1:23) (muistopv. 30.10.) Jumalansynnyttäjän kihlatun p. Joosefin ja hänen ensimmäisen vaimonsa Salomen lapsi, Jeesuksen velipuoli, Eleutheropoliksen piispa
 37. Karpos (muistopv. 26.5.) Apostoli Karpos oli piispana Verriassa Makedoniassa.(2. Tim. 4:13)
 38. Klemens (muistopv. 10.9.) Sardisin piispa
 39. Kleopas (muistopv. 30.10.) Joosef Kihlaajan veli, joka käveli Herran kanssa Emmauksen tiellä
 40. Kodratos toimi Ateenan piispana ja saarnasi Ateenan lisäksi Magnesiassa, missä kokoi marttyyrikuoleman.
 41. Linus (2. Tim. 4:21) (muistopv. 5.11.) ap. Paavalin opetuslapsi, Rooman piispa, toinen paavi heti Pietarin jälkeen
 42. Lukios (Room. 16:21) (muistopv. 10.9.) Laodicean piispa
 43. Luukas, evankelista (Kol. 4:14) (muistopv. 18.10. ja 22.4. sekä 20.6.) ap. Paavalin työtoveri, evankeliumin ja Apostolien tekojen kirjoittaja
 44. Markus Johannes /Markus (Kol. 4:10) Barnabaan serkku, Apolloniaksen piispa
 45. Markus, evankelista (Ap.t. 12:25) (muistopv. 25.4.) ap. Paavalin työtoveri, evankeliumin kirjoittaja, Aleksandrian kirkon perustaja ollen sen ensimmäinen paavi
 46. Narkissos (Room. 16:11) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Ateenan piispa
 47. Nikanor (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
 48. Olympas (Room. 16:15) (muistopv. 10.11.) apostoli Pietarin seuraajia, mestattiin yhdessä Pietarin kanssa
 49. Onesiforos (2. Tim. 1:16)
 50. Onesimos (Kol. 4:9) (muistopv. 15.2.) mainitaan ap. Paavalin kirjeissä, ap. Filemonin entinen orja, josta tuli ap. Paavalin opetuslapsi
 51. Parmenas (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista, Solin piispa
 52. Patrobas (Room. 16:14) (muistopv. 5.11.) Pozzuolin piispa
 53. Priscilla -> kts. tarkemmin Aquila (Akylas)
 54. Prokoros (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
 55. Pudens (2. Tim. 4:21) Rooman senaatin jäsen, apostolit Pietari ja Paavali asuivat hänen luonaan siellä ollessaan
 56. Quartus (Room. 16:23) (muistopv. 10.11.) Berutin piispa
 57. Rufus (Room. 16:13) (muistopv. 8.4.) Kreikan Thebeisin piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
 58. Sakkeus (muistopv. 20.4.) rikas publikaani Jerikosta, joka lähti seuraamaan Jeesusta ja kulki jonkin aikaa ap. Pietarin mukana, Kesarean piispa
 59. Silas (Ap.t. 15:40 ja 16:25) (muistopv. 30.7. ja 4.1.) Paavalin työtoveri, Korintin piispa
 60. Silvanus (1. Piet. 5:12) (muistopv. 30.7.) Tessalonikin piispa
 61. Simeon, Herran sukulainen, ap. Kleopasin poika, Jerusalemin piispa Jaakobin jälkeen
 62. Sosipatros (Room. 16:21) (muistopv. 10.11. ja 28.4.) Ikonionin piispa, matkusti ap. Jasonin kanssa Korfulle, jossa saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
 63. Sostenes (Ap.t. 18:17)
 64. Stakhys (Room. 16:9) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Bysantiumin ensimmäinen piispa
 65. Stefanos (Ap.t. 6-7) (muistopv. 27.12. ja 2.8.) arkkidiakoni, ensimmäinen marttyyri
 66. Taddeus
 67. Tertius (Room. 16:22) (muistopv. 30.10. ja 10.11.) Ikonionin piispa Sosipatroksen jälkeen, kirjoitti muistiin ap. Paavalin kirjeen roomalaisille
 68. Tiitus (Gal. 2:1 ja Tiit. 1:5)
 69. Timon (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
 70. Timoteus (Ap.t. 16:1) (muistopv. 22.1.) Paavalin työtoveri, myöhemmin Efesoksen piispa
 71. Trofimos (Ap.t. 20:4) apostoli Paavalin opetuslapsi Edessasta
 72. Tykikos (Ap.t. 20:4)
 73. Urbanos (Room. 16:9) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Makedonian piispa
 74. Zeenas (Tiit. 3:13)

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee 70 apostolia heidän yhteisenä muistopäivänään tammikuun 4. päivänä. Useilla heistä on myös oma erillinen muistelupäivänsä joko yksinään tai kumppaniensa kanssa pienenä ryhmänä.

HAP

Tropari ja kontakki

Seitsemänkymmenen apostolin synaksis
(Muistopäivä tammikuun 4. päivä)

Tropari, 3. sävelmä

Jumalallisella uskolla te saitte verkkoon kansat, | oi Herran seitsemänkymmentä apostolia; | ja te johditte heidät Jumalan tuntemiseen | kuten ne, jotka ovat saaneet Hengen armon. | Oi innoittuneet apostolit, | rukoilkaa Kristusta, meidän Jumalaamme, || että Hän antaisi meille suuren armonsa.

Kontakki, 2. sävelmä

Oi uskovaiset, ylistäkäämme Kristuksen seitsemänkymmenen apostolin kuoroa, | ja viettäkäämme heidän juhlaansa. | He opettivat meitä palvomaan jakaantumatonta Kolminaisuutta, || sillä he ovat uskon jumalallisia lamppuja.

Minea