Toiminnot

Artikkelit kirkkovuoden mukaan I

Kohteesta Ortodoksi.net

(Tässä osassa I ovat kirkkovuoden kuukaudet syyskuusta joulukuun loppuun. Eräät merkinnät ja muistopäivät ovat vuoden 2012 merkintöjä ja muistopäiviä, jotka eivät ole samassa kohdassa muina vuosina.)

Avainsanoja: Kirkollinen ajanlasku, Suuret juhlat, Juhlapäivät, Pyhä, Ortodoksinen kalenteri ja nimipäivät

Ortodoksisen kirkon kirkkovuosi alkaa syyskuun 1. päivänä ja kestää aina seuraavan kalenterivuoden elokuun viimeiseen päivään asti. Kirkkovuoden aloittaminen tuosta ajankohdasta (1.9.) on peräisin muinaisesta Bysantin valtakunnasta. Ortodoksisen kirkkovuoden keskeisin tapahtuma ja samalla koko ortodoksisen jumalanpalveluselämän keskus on Kirkon suurin juhla, Kristuksen ylösnousemuksen juhla eli pääsiäinen. Kts. artikkeli: -> Kirkkovuoden päättyessä ja uuden alkaessa (isä Simo Rönty)

Kirkkovuosi on jakso, johon sisältyvät täydelliset kirkon vuorokausikierto, viikkokierto, paastokierto sekä juhlakierto.

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu


Joulukuu